Ekskurzije

Katalog ekskurzij

V katalogu ekskurzij je za šolsko leto 2015/16 objavljen program ekskurzij, ki so namenjene dijakom od 1. do 3. letnika. Dijaki so na ekskurzije prijavijo v spletni učilnici.

 

 

Druge informacije o izvedbi ekskurzij

Vsaka ekskurzija se izvede enkrat. Stroške ekskurzije bo mogoče poravnati na več obrokov. Kjer stroški za vstopnine niso posebej navedeni, so vstopnine vključene v ceno ekskurzije.
Zadnji obrok mora biti plačan 5 dni pred odhodom na ekskurzijo.

Izvedene ekskurzije

 

Geografska ekskurzija v Vzhodno Krško kotlino

6. 3. 2013 se je v okviru izbirnega maturitetnega predmeta geografija 22 dijakov udeležilo enodnevne ekskurzije, pri kateri so spoznavali nekatere historično-geografske značilnosti Vzhodne Krške kotline.

V Drnovem so si ogledali ostanke rimske naselbine, potem opazovali Krško polje, se ustavili ob spomeniku Janezu Vajkardu Valvasorju in v kamnolomu Gunte. Sledil je obisk Mladinskega centra Krško, kjer so se seznanili z  dejavnostmi, ki jih ponujajo mladim in bili na koncu deležni pogostitve.

Na levem bregu Save, zraven JE Krško, so obiskali Inštitut Gen. Tam so  jim pripravili program, ki je poleg teorije obsegal tudi praktično delo v laboratoriju. Ekskurzijo so zaključili z ogledom Brežic.

Dijaki so na ekskurziji aktivno sodelovali s kratkimi referati, po končani ekskurziji pa napisali poročilo. V evalvaciji so zapisali, da so bili z izvedbo ekskurzije zelo zadovoljni. Več v poročilu.