Obvestila

Anketa o šolski prehrani

Povezava do vprašalnika o šolski prehrani

K izpolnjevanju ankete ste povabljeni vsi starši. Svoje mnenje podajte do nedelje, 31. januarja 2017.

Vaši odgovori in predlogi nam bodo v pomoč pri organizaciji in izboljševanju kakovosti šolske prehrane v prihodnje, zato vas prosimo, da jo izpolnite v čim večjem številu.

Informacije

Govorilne ure

Analiza vprašalnika za starše 2013

Obvestilo o načinih plačila računov | Obrazec

Gradivo

Značilnosti prehoda v srednjo šolo – Jana Hosta, predavanje za starše 1. letnika

Dokumenti

Šolska kronika 2015/16

Letni delovni načrt šole 2016/17

Sklepi 1. seje sveta staršev v šol. letu 2016/17

Šolski sklad