de
en
sl
najdi
Kontaktni podatki

GIMNAZIJA
NOVO MESTO

Seidlova cesta 9
8000 Novo mesto

Tel.: +386 7 371 85 00
Fax: +386 7 371 85 31
E-pošta: info@gimnm.org

GOVORILNE URE


Razpored govorilnih ur in roditeljski sestankov za šolsko leto je objavljen v šolskem koledarju in letnem delovnem načrtu. Razpored za razrednike je objavljen nekaj dni pred govorilnimi urami v napovedniku na spletu in na oglasni deski v šoli, nerazrednike pa najdete v zbornici šole oz. v kabinetih.


V dopoldanskem času imajo profesorji vsak teden eno govorilno uro po dogovoru. Za starše vseh dijakov imamo dva redna roditeljska sestanka – ob začetku šolskega leta in ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja.


Predavanja za starše

 

V času govorilnih ur organiziramo ob 16.30 za starše različna predavanja:

10. 10. 2013  – Tanka črta odgovornosti (Jani Prgić)
• 14. 11. 2013Zasvojenost z računalnikom in spletom (Varni internet)

12. 12. 2013Varovanje otrokovih dolžnosti (Marko Juhant)
13. 3. 2014Predavanje Posvetovalnice za učence in starše


Gradivo za starše

 
Značilnosti prehoda v srednjo šolo - Jana Hosta, predavanje za starše 1. letnika