Strokovni aktiv: SLOVENŠČINA

Članice

 

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezave
Tina Furlan Turk
(vodja aktiva)
tina.furlan-turk@gimnm.org E-Učilnica
Renata Čampelj Jurečič renata.campelj-jurecic@gimnm.org E-Učilnica
Saška Horvat saska.horvat@gimnm.org E-Učilnica
Vladka Korošec vladimira.korosec@gimnm.org E-Učilnica
Suzana Krvavica suzana.krvavica@gimnm.org,
suzana.krvavica@guest.arnes.si
E-Učilnica
Magda Lojk magda.lojk@gimnm.org E-Učilnica
Renata Nose renata.nose@gimnm.org E-Učilnica
Natalija Petakovič natalija.petakovic@gimnm.org E-Učilnica
Jelena Šikonja jelena.sikonja@gimnm.org E-Učilnica

 

Cankarjevo tekmovanje

Tematski sklop: V naročju besed

Nižja stopnja (1., 2. letnik):

Prežihov Voranc: Doberdob

Višja stopnja (3., 4. letnik):
Vitomil Zupan: Menuet za kitaro

 

Datumi tekmovanj

Šolsko tekmovanje: 4. 12. 2014
Regijsko tekmovanje: 22. 1. 2015
Državno tekmovanje: 28. 3. 2015

 

Rezultati za šolsko leto 2013/14

Rezultati šolskega tekmovanja

Bronasto Cankarjevo priznanje prejmejo:

  • nižja stopnja: Anja Kvartuh, Anamarija Primc, Barbara Krivec, Jakob Jurij Snoj, Miha Tavčar, Andreja Dobrovoljc, Natalija Sitnikova,
  • višja stopnja: Karin Udvanc, Janja Murn, Pia Bedene, Sara Berkopec, Ana Penca in Nina Turk.

Rezultati regijskega tekmovanja

Srebrno Cankarjevo priznanje prejmejo:

  • nižja stopnja: Tjaša Recelj za 1. mesto, Miha Tavčar za 2. mesto, Barbara Krivec in Anja Kvartuh,
  • višja stopnja: Janja Murn za 1. mesto.

Rezultati državnega tekmovanja


Zlato Cankarjevo priznanje prejmejo:

  • nižja stopnja: Tjaša Recelj
  • višja stopnja: Janja Murn

Literarni natečaji

Nagrada za najboljše ljubezensko pismo


28. 10. 2013 je bila razglasitev rezultatov natečaja za najboljše ljubezensko pismo v Sloveniji. Že drugo leto zapored ga je organizaralo Kulturno društvo Josipine Turnograjske. Nagrado za najboljše ljubezensko pismo je prejela naša dijakinja Tjaša Abazovič iz 3. letnika. Odlično 3. mesto pa je dosegel Miha Brodarič iz 2. letnika.

Nagrade in priznanja so podelili v ponedeljek v Kulturnem domu v Preddvoru. Do prvega oktobra je svoja pisma poslalo 195 mladih, od teh so jih večinoma napisali osmošolci in devetošolci. Na slovesnosti, s katero so počastili tudi 180-letnico rojstva Josipine Turnograjske, prve slovenske pesnice, pisateljice in skladateljice, je priznanja prejelo 32 udeležencev. Med osnovnošolci se je nagrade razveselila še ena Dolenjka, in sicer Liza Curk iz OŠ Veliki Gaber. V posebni kategoriji za izvirnost je nagrado prejel dijak bežigrajske gimnazije.

Tudi lani je bila zmagovalka natečaja za najlepše ljubezensko pismo dijakinja z naše šole Ana Skobe.

Izvedene dejavnosti

Pestra obeležitev dneva materinščine

Na pobudo projektne skupine za Obogateno učenje tujih jezikov smo na šoli od 10. do 21. 2. 2014 z različnimi dejavnostmi obeležili svetovni dan materinščine, ki je 21. februarja.

V okviru slovenščine je bila v atriju izvedena okrogla miza s predstavniki drugih jezikovnih skupnosti in predstavnico DRPD Novo mesto. Pri angleščini so dijaki izpolnjevali anketo o tem, katere jezike poleg slovenščine še govorijo doma. Pri nemščini in francoščini so razpravljali na temo, kako jeziki vplivajo na našo identiteto in primerjali različne prevode pesmi ter se celo preizkušali v prevajanju.

Dijaki so pri teh dejavnostih na različne načine ozavestili pomen materinščine in spoznali, kako drugi jeziki in kulture bogatijo tako posameznika kot skupnost. Nekaj strokovnih prispevkov na to temo in poročila o izvedenih dejavnostih smo zbrali v publikaciji.