Strokovni delavci in sodelavci šole

Št. Priimek in ime
Predmet/Področje
Razredništvo
1 Arnuš Marko GEO 3. Š
2 Arnuš Nina SOC
3 Bajc Šerovič Barbara BIO
4 Ban Jernej MAT 3. A
5 Bartolj Tatjana laborantka
6 Butkovec Gačnik Zlatka PSI
7 Centa Polonca GEO 2. Š
8 Cimperman Jernej ŠVZ 3. E
9 Čampelj Jurečič Renata SLO
10 Čarman Karmen MAT
11 Debeljak Špela PSI
12 Durmič Tatjana BIO
13 Furlan Turk Tina SLO 1. B
14 Gačnik Tanja BIO
15 Gorenc Janez ANG
16 Hadl Miha FIZ
17 Horvat Saška SLO, FRA
18 Hosta Jana PSI
19 Hren Maja ANG
20 Hržica Lojzka MAT
21 Jakše Vasja ANG, NEM 3. D
22 Kastelec Anica svetovalna delavka 4. MT
23 Kastelic Marko LAT/KNJ 4. K
24 Klemenčič Branka KEM 3. B
25 Kočar Marija BIO 4. B
26 Korošec Vladimira SLO
27 Kostić Sandi ŠVZ
28 Kovač Marinka KEM
29 Krvavica Suzana SLO 2. K
30 Lavrič Saša ŠVZ 1. D
31 Louis Elsa NEM, FRA
32 Lubej Uroš FIL
33 Lukšič Mojca ravnateljica
34 Malnar Suzana ZGO 3. C
35 Malnarič Brulc Nevenka ZGO 1. K
36 Maričič Ivan ŠVZ
37 Maznik Barbara ANG, UZG, LUM 4. A
38 Mohorčič Andreja MAT 1. E
39 Nose Anita pomočnica ravnateljice, FIZ 1. A
40 Nose Renata SLO
41 Petakovič Natalija SLO 4. D
42 Plazar Primož ŠVZ 2. D
43 Popov Vanja MAT 4. C
44 Potočar Ivan laborant, vzdrževalec učne tehnologije
45 Potočnik Verena ANG, FRA 1. C
46 Pust Janja KEM
47 Rangus Mojca MAT 2. C
48 Ribič Tea ŠPA/FRA
49 Sekula Zupančič Nataša NEM 2. A
50 Simonič Albina knjižničarka
51 Skube Mirjam ANG 3. K
52 Sladoljev Vinko FIZ
53 Sluga Katarina laborantka
54 Starič Eva NEM
55 Strnad Barbara INF
56 Škof Petra svetovalna delavka
57 Šupe Robert GEO/ZGO
58 Tomažič Bernarda tajnica mature
59 Vovko Breda ŠVZ 4. Š
60 Zabret Blaž FIZ 1. Š
61 Zakrajšek Kristina MAT 2. B
62 Žagar Jasmina LUM

Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@gimnm.org ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@gimnm.org.

Na šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi zunanji sodelavci:

Št. Priimek in ime
Predmet
1 Giodani Klavdija PSI
2 Hozner Vovko Anja NEM
3 Novak Alenka GLA
4 Roebuck Gillian tuja učiteljica za ANG
5 Fitzpatrick Noel tuji učitelj za ANG