de
en
sl
najdi
Kontaktni podatki

GIMNAZIJA
NOVO MESTO

Seidlova cesta 9
8000 Novo mesto

Tel.: +386 7 371 85 00
Fax: +386 7 371 85 31
E-pošta: info@gimnm.org

STROKOVNI DELAVCI IN SODELAVCI ŠOLE

...

    
Št. Priimek in ime
Predmet/Področje
Razredništvo
1 Arnuš Marko GEO 3. Š
2 Arnuš Nina SOC  
3 Bajc Šerovič Barbara BIO  
4 Ban Jernej MAT 3. A
5 Bartolj Tatjana laborantka  
6 Butkovec Gačnik Zlatka PSI  
7 Centa Polonca GEO 2. Š
8 Cimperman Jernej ŠVZ 3. E
9 Čampelj Jurečič Renata SLO  
10 Čarman Karmen MAT  
11 Debeljak Špela PSI  
12 Durmič Tatjana BIO  
13 Furlan Turk Tina SLO 1. B
14 Gačnik Tanja BIO  
15 Gorenc Janez ANG  
16 Hadl Miha FIZ  
17 Horvat Saška SLO, FRA  
18 Hosta Jana PSI  
19 Hren Maja ANG  
20 Hržica Lojzka MAT  
21 Jakše Vasja ANG, NEM 3. D
22 Kastelec Anica svetovalna delavka 4. MT
23 Kastelic Marko LAT/KNJ 4. K
24 Klemenčič Branka KEM 3. B
25 Kočar Marija BIO 4. B
26 Korošec Vladimira SLO  
27 Kostić Sandi ŠVZ  
28 Kovač Marinka KEM  
29 Krvavica Suzana SLO 2. K
30 Lavrič Saša ŠVZ 1. D
31 Louis Elsa NEM, FRA  
32 Lubej Uroš FIL  
33 Lukšič Mojca ravnateljica  
34 Malnar Suzana ZGO 3. C
35 Malnarič Brulc Nevenka ZGO 1. K
36 Maričič Ivan ŠVZ  
37 Maznik Barbara ANG, UZG, LUM 4. A
38 Mohorčič Andreja MAT 1. E
39 Nose Anita pomočnica ravnateljice, FIZ 1. A
40 Nose Renata SLO  
41 Petakovič Natalija SLO 4. D
42 Plazar Primož ŠVZ 2. D
43 Popov Vanja MAT 4. C
44 Potočar Ivan laborant, vzdrževalec učne tehnologije  
45 Potočnik Verena ANG, FRA 1. C
46 Pust Janja KEM  
47 Rangus Mojca MAT 2. C
48 Ribič Tea ŠPA/FRA  
49 Sekula Zupančič Nataša NEM 2. A
50 Simonič Albina knjižničarka  
51 Skube Mirjam ANG 3. K
52 Sladoljev Vinko FIZ  
53 Sluga Katarina laborantka  
54 Starič Eva NEM  
55 Strnad Barbara INF  
56 Škof Petra svetovalna delavka  
57 Šupe Robert GEO/ZGO  
58 Tomažič Bernarda tajnica mature  
59 Vovko Breda ŠVZ 4. Š
60 Zabret Blaž FIZ 1. Š
61 Zakrajšek Kristina MAT 2. B
62 Žagar Jasmina LUM  

Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@gimnm.org ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@gimnm.org.

Na šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi zunanji sodelavci:

Št. Priimek in ime
Predmet
1 Giodani Klavdija PSI
2 Hozner Vovko Anja NEM
3 Novak Alenka GLA
4 Roebuck Gillian tuja učiteljica za ANG
5 Fitzpatrick Noel tuji učitelj za ANG
 
Učiteljski zbor 2014/15
Učiteljski zbor 2012/13
Učiteljski zbor 2008/09