26 dijakov je uspešno opravilo izpit DSD I

Tudi šolskem letu 2019/20 nam je kljub težavam in zaprtju šol uspelo izpeljati pisni in ustne izpite  za pridobitev nemške jezikovne diplome 1. stopnje – DSD I, ki jo dijaki opravljajo na jezikovni ravni B1. Jezikovni izpit je uspešno opravilo 26 dijakov 3. letnika, ki bodo na začetku naslednjega šolskega leta prejeli jezikovne diplome, 10 dijakov pa bo prejelo potrdila o doseženih jezikovnih ravneh na posameznih delih izpita.

Jezikovni izpit DSD I je sestavljen iz 4 delov – ustnega izpita, slušnega razumevanja, pisnega sestavka in bralnega razumevanja, za pridobitev jezikovne diplome DSD I pa morajo dijaki vse štiri dele opraviti na jezikovni ravni B1.

Rezultate lahko dijaki, ki ste opravljali izpit, izveste pri svoji profesorici nemščine.