40 let Krkinih nagrad

40 let Krkinih nagrad

Krka, tovarna zdravil d. d., že od samih začetkov veliko pozornost posveča motivaciji in pridobivanju vrhunskih strokovnjakov, predvsem kemikov in farmacevtov. Pred 40 leti so ustanovili poseben sklad Krkinih nagrad za spodbujanje študentov pri njihovem raziskovalnem delu. Idejni oče sklada je bil takratni direktor Krke mag. Boris Andrijanič, njegovo vodenje pa je prevzel dr. Miha Japelj. Že v prvem pravilniku sklada Krkinih nagrad so bile nagrade razpisane poleg študentov s celotnega območja takratne SFRJ tudi za dijake srednjih šol z območja Dolenjske. V 80. letnih so za dijake uvedli pomembno novost, in sicer izdelavo nalog v skupini in jih tako usmerili v sodoben način timskega projektnega dela. Mnogi Krkini nagrajenci so postali profesorji, znanstveniki in mentorji naslednjim generacijam dijakov in študentov. V 40 letih je Krkine nagrade, ki jih vsako leto zaokroži slavnostna podelitev, prejelo več kot 2300 dijakov in študentov.

V jubilejnem letu, ob 40. obletnici Krkinih nagrad, je bila 13. 10. 2010 v upravni stavbi Krke slavnostna akademija. Ob tej priložnosti sta predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič ter predsednik častnega odbora Krkinih nagrad dr. Aleš Rotar, član uprave in direktor Razvoja in raziskav ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, za njihov izjemen prispevek pri usmerjanju in spodbujanju mladih k raziskovalnemu delu, podelila zahvale posebej zaslužnim posameznikom in ustanovam.

Gimnazija Novo mesto je prejela zahvalo Krke za dolgoletno uspešno sodelovanje in spodbujanje raziskovalnega dela mladih. Stanislava Florijančič, prof. kemije na gimnaziji, je prejela zahvalo za izjemen prispevek pri usmerjanju in spodbujanju mladih k raziskovalnemu delu. Obe plaketi pomenita priznanje dosedanjemu mentorskemu in raziskovalnemu delu z našimi dijaki in spodbudo za sodelovanje s Krko tudi v prihodnje.