Arhiv

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezave
Andreja Retelj – vodja aktiva andreja.retelj@gimnm.org
andreja.retelj@gmail.com
E-učilnica
Eva Starič eva.staric@gmail.com
eva.staric@gimnm.org
E-učilnica
Monika Gehrke gehrke-monika@web.de E-učilnica
Marinka Krenker marinka.krenker@gimnm.org E-učilnica
Nuša Rustja nusa.rustja@guest.arnes.si
nuska.rustja@gimnm.org
E-učilnica
Nataša Sekula Zupančič natasa.sekula-zupancic@gimnm.org E-učilnica

 

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava priporočil za delo in skupnih kriterijev za ocenjevanje,
 • določitev minimalnih standardov znanja, ki so se sestavni del letnih priprav učiteljev nemščine,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • naročila revij za učitelje in dijake,
 • priprave in izvedba Nemške jezikovne diplome (Deutsches Sprachdiplom B2/C1),
 • izvedba mednarodne izmenjave z gimnazijo BORG iz Bad Radkersburga v Avstriji,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in delovnih srečanj učiteljev nemščine,
 • priprave in izvedba tekmovanja iz znanja nemščine (šolsko tekmovanje, 9. 1. 2013, državno tekmovanje v Celju, 14. 2. 2013),
 • organizacija in izvedba bralnega tekmovanja Pfiffikus in EPI Lesepreis,
 • izvedba jezikovnih taborov: Celovec (4. letnik l 22.-26. 10. 2012) in Salzburg (2. in 3. letnik l 2.-5. 4. 2013) idr.,
 • predstavitev zanimivosti Novega mesta in okolice gostom Šmarjeških toplic,
 • promocija nemščine in NJD na osnovnih šolah,
 • urejanje stenčasa na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami,
 • vključitev v druge projekte šole, Goethe Instituta Ljubljana, Avstrijskega instituta, Zavoda RS za šolstvo, NJD-programa /PASCH idr.

DSD-urnik (A-B-C-D)
DSD in Slowenien
Sprachcamp Klagenfurt – Bericht

 

Izpitni roki

 

10. 9. 2012 –  Poskusni izpit za NJD 2
4. 12. 2012 –  Pisni izpit za NJD 2
9.-11. 1. 2013 –  Ustni izpiti za NJD 2
11. in 13. 6. 2013 – Poskusni izpiti za NJD 19. 1. 2013 –  Šolsko tekmovanje
14. 2. 2013 –  Državno tekmovanje na Gimnaziji Center v Celju

 

 

 

4. 3. 2013 – Priprave za Epi Lesepreis
6. 3. 2013 – Tekmovanje Epi Lesepreis
14. 3. 2013 – Bralno tekmovanje Pfiffikus
15. 3. 2013 – Bralni maraton Pfiffikus

 

 

Šolsko in državno tekmovanje iz znanja nemščine

Na letošnjih tekmovanjih iz znanja nemščine so dijaki osvojili 5 bronastih, 3 srebrna in eno zlato priznanje. Šolskega tekmovanja se je 9. 1. 2013 udeležilo 18 dijakov, 8 jih je tekmovalo v kategoriji 2. letnika in 10 v skupini 3. letnika. Bronasto priznanje prejmeta Jan Kastigar in Tjaša Žagar iz 2. letnika. Iz 3. letnika pa so bronasto priznanje osvojili Blaž Kozjan, Tinkara Lazar in Manca Radež.

Na državno tekmovanje so bili 14. 2. 2013 povabljeni tretješolci Blaž Kozjan in Manca Radež, ki sta osvojila srebrno priznanje ter Tinkara Lazar, ki je osvojila drugi rezultat in s tem zlato priznanje. V skupini drugih letnikov se je državnega tekmovanja udeležil Jan Kastigar, ki je osvojil srebrno priznanje.

Največ nemških jezikovnih diplom doslej

Že 14. leto zapored so dijaki 4. letnika lahko opravljali izpit za nemško jezikovno diplomo. 4. 12. 2012 so imeli pisni, od 9.–11. 1. 2013 pa še ustni izpit. Izpit je opravljalo največ kandidatov doslej, in sicer 28, 21 z novomeške in 7 s črnomaljske gimnazije. 25 dijakov si je prislužilo diplomo, trije pa certifikat. Diplomo na ravni C1 prejme 15 dijakov, na ravni B2 pa 10.


Z novomeške gimnazije prejme diplome 20 dijakov, 11 na ravni C1 in 9 na ravni B2. To so: Maja Zupančič, Veronika Božič, Martina Može, Urška Bele, Manca Bukovac, Ana Berus, Simona Gričar, Manca Hervolj, Katja Kelvišar, Primož Kastelic, Veronika Zagorc, Klemen Barbo, Karin Grošič, Jože Nemanič, Matej Burkat, Katarina Juršič, Nina Novak, Klara Piletič, Iva Starc in Jan Turk.


Z opravljeno diplomo dijaki lahko študirajo v kateri koli nemško govoreči deželi, se potegujejo za štipendije ali pa jo kasneje uveljavijo na svoji poklicni poti.

Priznanja za tekmovanje Epi Lesepreis

 

Bralno tekmovanje Epi Lesepreis je na šoli namenjeno dijakom 1. in 2. letnika, ki se učijo nemščine. Na tekmovanje se je v okviru programa OIV prijavilo 32 dijakov, tekmovalo pa je le 10 dijakov.

 

Pri tekmovalcih 1. letnika prejmeta zlato priznanje Lea Gornik, 1. a  in Klara Kočevar, 1. b, srebrno priznanje pa Urška Kek, 1. k in Ana Kambič, 1. b. Med tekmovalci 2. letnika jih pet prejme srebrno priznanje. To so Jan Opara, Kaja Kolenc, Tjaša Abrazovič, Jan Kastigar in Andraž Žbogar iz 2. b, Žiga Krevs iz 2. k pa prejme priznanje za sodelovanje. Več v poročilu.

Natečaj za najboljši haiku in Evropa v šoli

V šolskem letu 2012/13 sta Gimnazija Vič in Cankarjev dom razpisala že trinajsti srednješolski natečaj za najboljši haiku. Dijaki so jih pisali v slovenskem, angleškem, španskem, italijanskem, francoskem in nemškem jeziku. Ana Skobe iz 4. d razreda je prejela nagrade za kar 4 haikuje, dva v slovenščini in po enega v angleščini in nemščini. Več informacij o nagrajencih je na strani Gimnazije Vič.

Na natečaju Evropa v šoli sta se Ana Skobe z likovnim izdelkom in videom ter Simon Stanojevič iz 2. a s fotografijo uvrstila v izbor za nacionalno raven.

 

Bralno tekmovanje in maraton Pfiffikus

Že štriinajsto leto zapored so se dijaki naše šole udeležili bralnega tekmovanja in bralnega maratona v nemškem jeziku Pfiffikus, ki ju je organiziral Center Oxford. Bralno tekmovanje je na šoli potekalo 14., bralni maraton pa 15. 3. 2013. Dijaki so si prislužili 4 pohvale, 25 priznanj in 15 nagrad.

Pri bralnem tekmovanju Pfiffikus je sodelovalo 8 dijakov. Ena dijakinja je prejela pohvalo, 7 pa priznanje. Med njimi so bili najuspešnejši Lara Kastelic, Kaja Pancar in Tamara Koprivec iz 3. b, Klara Piletič iz 4. e ter Hajrudin Osmanbašić iz 3. k.

Pri bralnem maratonu Pfiffikus je sodelovalo 21 dijakov v 7 skupinah. 3 dijaki so prejeli pohvalo in prav toliko priznanje. 15 dijakov si je prislužilo priznanje z nagrado. To so Katja Kelvišar, Manca Hervolj, Veronika Zagorc (trojka Klee), Urška Bele, Nina Novak, Urška Novljan (trojka UNU), Matej Burkat, Primož Kastelic, Jan Turk, Iva Starc, Manca Bukovac, Nuša Rudman iz 4. e in  Marko Murgelj, Ana Kovačič, Peter Colarič iz 4. k. Skupina Klee je dosegla najboljši rezultat na bralnem maratonu, skupina UNU je dosegla drugi najboljši rezultat.

 

 

Avstrijski gimnazijci v gosteh

27.–28. 9. 2012 je skupina dijakov in učiteljev z gimnazije BORG iz Bad Radkersburga v Avstriji je obiskala Gimnazijo Novo mesto in tako vrnila obisk našim dijakom, ki so marca 2012 bili v gosteh pri njih.

Gostje so v Novo mesto prispeli v četrtek popoldne in z našimi dijaki in učitelji preživeli skupni večer. Petkove dejavnosti so potekale na šoli, kjer so v ustvarjalni delavnici izdelovali nakit po vzorcu steklenih kroglic iz halštatske dobe. Kasneje so jim dijaki razkazali šolo in jih samostojno popeljali po Novem mestu ter jim predstavili znamenitosti v nemščini. Po skupnem kosilu so gostje odšli še na ogled Dolenjskega muzeja in se potem odpeljali domov. Učitelji in dijaki so izrazili željo, da bi izmenjava postala tradicionalna. Več v poročilu in fotogaleriji.

Ekskurzija v Gradec

12. 10. 2012 so imeli dijaki 1. letnika v okviru programa NJD enodnevno ekskurzijo v Gradec. Pridružilo se jim je nekaj dijakov 2. letnika in črnomaljski gimnazijci. Po prihodu v Gradec so si najprej vodeno ogledali mesto z bogato zgodovino, potem pa so v skupinah iskali določene znamenitosti in izpolnjevali delovne liste.

Po opoldanskem odmoru za kosilo so spoznali Kunsthaus, moderno hišo umetnosti, slišali vse o njeni arhitekturni posebnosti, po ogledu hiše in razstave Michelangela Pistoletta Cittadellarte pa umetniško ustvarjali. Na poti domov so se ustavili še v Wagni, partnerskem mestu Metlike, kjer jih je sprejel in pogostil župan, nekaj dijakov pa je imelo z njim intervju. 13. 5. 2013 bo ekskurzija ponovno izvedena za drugo skupino prijavljenih dijakov. Več v poročilu in fotogaleriji.

Jezikovni tabor  Celovec

Od 22. do 26. 10. 2012 je za dijake 4. letnika, ki želijo opraviti izpit za nemško jezikovno diplomo potekal jezikovni tabor z intenzivnimi pripravami na pisni in ustni del izpita. 22 novomeških in 7 črnomaljskih dijakov je preživelo v Celovcu pet delovnih in zanimivih dni.

Prvi dan so v skupinah samostojno odkrivali znamenitosti Celovca, zvečer pa na številnih učnih postajah vadili bralne strategije. Osrednji del tabora so namenili pisanju daljšega pisnega sestavka z uporabo prave argumentacijske sheme. Vsak dijak je pripravil in predstavil tudi osnutek svoje projektne naloge za ustni izpit, dijaki 3. letnika pa so izvedli poskusni ustni izpit. Intenzivno delo se je prepletalo z drugimi dejavnostmi, kot so ogled Minimundusa, sprehod do Europaparka, ogled ORF studia in zabavni zaključni večer s kvizom in igrami. Več v poročilu in fotogaleriji.

Tretja izmenjava z Bad Radkersburgom

Dvajset dijakov 2. letnika, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, se je 20. 4. 2013 skupaj s profesoricama Evo Starič in Marinko Krenker odpravilo na enodnevni obisk h gimnazijcem v Bad Radkersburg.

Prvi daljši postanek je bil v Gornji Radgoni, kjer so si ogledali grad, cerkev sv. Petra, ki je bila poškodovana med osamosvojitveno vojno in alejo znamenitih osmih osebnosti iz Prlekije. Zanimivosti, ki so jih izvedeli, so si pridno zapisovali v delovne zvezke.

Po prihodu v Bad Radkersburg so se najprej zapeljali do znamenitih term, potem pa h gimnaziji BORG. Pred vhodom so jih čakali dijaki, razredničarka in ravnatelj gimnazije. Po pogostitvi so se razdelili v mešane skupine in odpravili odkrivati mesto. Po vrnitvi v šolo so brali avstrijske časopise, avstrijski vrstniki so jim pomagali razumeti članke in nove besede, pogovorili pa so se tudi o organizaciji njihove šole. Po kosilu so zaključili obisk na šoli in si pri povratku v Gornji Radgoni ogledali še šampanjsko klet. Avstrijski gimnazijci bodo jeseni v gosteh na Gimnaziji Novo mesto. Več v poročilu in fotogaleriji.

Svečana podelitev nemških jezikovnih diplom

14. 5. 2013 je na Gimnaziji Novo mesto potekala svečana podelitev nemških jezikovnih diplom letošnji generaciji diplomantov. Diplome je dijakom podelil nemški veleposlanik Werner Burkart in jim v svojem nagovoru zaželel, da bi znanje nemščine in diplome v življenju čim večkrat koristno uporabili. Podelitve se je udeležil tudi koordinator za NJD v Sloveniji, dr. Reinhard Zühlke. Zadnja tri leta opravljajo izpite za NJD na Gimnaziji Novo mesto tudi črnomaljski gimnazijci, ki so se z ravnateljico Elizabeto Prus udeležili podelitve. Nemška programska učiteljica Monika Gehrke je orisala celotno štiriletno pot učenja in dejavnosti, ki so pripeljale do uspešno opravljene diplome.

Letos je diplomo prejelo 25 dijakov, 20 novomeških in 5 črnomaljskih, kar je največje število diplomantov doslej, trije dijaki pa so prejeli certifikate. V 14 letih izvajanja programa je NJD prejelo že 218 dijakov. Ravnateljica Mojca Lukšič se je nemški strani zahvalila za vsestransko podporo pri izvajanju programa NJD in pouka nemščine. Prireditve, ki so jo dijaki popestrili s krajšim kulturnim programom, so se udeležili tudi učitelji, razredniki in starši.

Prejemniki NJD so novomeški gimnazijci Maja Zupančič, Veronika Božič, Martina Može, Urška Bele, Manca Bukovac, Ana Berus, Simona Gričar, Manca Hervolj, Katja Kelvišar, Primož Kastelic, Veronika Zagorc, Klemen Barbo, Karin Grošič, Jože Nemanič, Matej Burkat, Katarina Juršič, Nina Novak, Klara Piletič, Iva Starc, Jan Turk in črnomaljski Valerij Katkić, Tina Križman, Tamara Pintarič, Ema Štefanič in Robert Cvitkovič.

Poročilo je objavljeno tudi na dolenjskilist.si. Več fotografij je v fotogaleriji in dropboxu, posnetek prireditve pa na gimnazijski strani YouTube.

Ekskurzija v Gradec – druga izvedba

13. 5. 2013 so se dijaki 1. letnika v okviru programa NJD udeležili enodnevne ekskurzijo v Gradec. Po prihodu so si najprej vodeno ogledali mesto in izpolnjevali delovne liste. Gradec je prepoznaven predvsem po grajskem hribu Schlossbergu, do katerega vodi 350-450 stopnic, po katerih so se dijaki povzpeli na vrh. S terase modernega nakupovalnega centra so uživali v razgledu na celotno mesto. Po opoldanskem odmoru so se z Otoka na Muri skozi park odpravili v Muzej zaznav – MUWA, kjer so se osredotočili na čutila in izvedeli veliko dejstev o optičnih iluzijah. Najbolj izviren in zanimiv je bil stol, ki preko senzorjev prenaša gibe rok na hrbet sedečega, igra ogledal, zanimive 3D slike, vrteče okno in še veliko drugega. V parku so se za konec še sprostili ob spoznavanju in družabnih igrah, povezanih s čutili.

Izlet je bil zabaven, ne preveč naporen in hkrati zelo poučen, saj so bili dijaki v nenehnem stiku z nemško govorico in jezikom pri vodenju in pri vseh ogledih. Med vodenjem so razširili in dopolnili znanje o mestu, sami pa so bili v tujem okolju prisiljeni uporabiti besedni zaklad in si tako pridobili nove izkušnje. Več v poročilu in fotogaleriji.

Obisk nemških ustanov v Ljubljani

Dijaki 3. letnika so 10. 6. 2013 v okviru programa nemške jezikovne diplome spoznali različne nemške ustanove v Ljubljani. Obiskali so Goethe Institut, slovensko-nemško gospodarsko zbornico (AHK), nemško veleposlaništvo in nemško čitalnico.

Maja Mikec je v svojih vtisih zapisala: »Gospod na AHK je bil posebno zgovoren in nam je med drugim predstavil tudi Nemčijo, njene glavne značilnosti in s čim se Nemci radi pohvalijo. Večkrat so nam omenili, da so lansko leto v Nemčiji posebej posvetili bratoma Grimm, saj je bila lani 200. obletnica izdaje prve knjige pravljic.

Na veleposlaništvu smo izvedeli, kakšna pot je potrebna, da nekdo postane veleposlanik in kaj so naloge veleposlaništev po svetu. Priznam, da si nisem predstavljala, da imajo toliko dela z usklajevanjem in pripravami na sprejem predstavnikov iz posameznih držav. Za vsem stoji dejansko ogromno dela, ki se ga ne zavedamo in ne opazimo.

Predstavitev nemške knjižnice se mi je tudi zdela zanimiva, saj smo na koncu tudi sami lahko pobrskali med knjižnimi policami. Zelo me veseli, da vem, kje se ta knjižnica nahaja in v bodoče jo bom gotovo še kdaj obiskala.”
Goethe Institut Ljubljana          
Österreich Institut  
Nemško veleposlaništvo  
Nemška čitalnica

 

 

Dejavnosti 2011/12