Belgijci na obisku v okviru Comeniusa

Na gimnaziji smo v tednu od 12. do 18. 10. 2009 gostili šest dijakov iz Waregema v Belgiji. Izmenjavo smo izvajali v okviru dveletnega Comenius projekta z naslovom Make a Diference – European Footprint on our World ali Spremenimo ogljikov odtis Evrope.

Šest naših dijakinj je gostilo šest dijakov, ki obiskujejo srednjo šolo H. Hartcollege en H. Hart Handelsinst. Šola združuje gimnazijski in tehniške programe.

V času obiska smo dijakom in njihovemu profesorju predstavili naš šolski sistem in jih vključili v nekaj ur pouka. V dopoldanskem času so jim novomeške delovne organizacije Revoz, Krka in Ursa predstavile svoje delo in okolju prijazno proizvodnjo.

Popoldne so sledile delavnice, v katerih so dijaki primerjali podjetja v Novem mestu in Waregemu ter ugotavljali, kako lahko tudi posamezniki z majhnimi spremembami vplivamo na zmanjšanje izpusta CO2. Svoje ugotovitve so predstavili na plakatih, v obliki PowerPoint predstavitev in poročil, ki prikazujejo okolju prijazno proizvodnjo in imajo namen spodbuditi ljudi k odgovornejšemu obnašanju do našega planeta.

V tem tednu smo gostom iz tujine poleg šolskega utripa predstavili tudi naše mesto, Ljubljano in naš vsakdan.