Bronasti zgodovinarji

Bronasti zgodovinarji

27. 3. 2010 je bilo na Poslovno-komercialni šoli Celje IX. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev. Tema tekmovanja je bila »Slovenski prostor v poznoantičnem in Zgodnjem srednjeveškem obdobju«.

Sodelovalo je 68 srednjih šol oz. ekip s po tremi člani. Pisnemu delu posameznikov je sledil terenski del ekip. Slovesno razglasitev rezultatov s programom so vodili predstavniki Društva učiteljev zgodovine Slovenije, pozdravili pa župan mestne občine Celje, predsednik Zgodovinskega društva Slovenije in ravnateljica šole gostiteljice.

Na tekmovanju so Gimnazijo Novo mesto zastopali Breda Škedelj iz 2. d, Primož Vrečer iz 4. a in Matija Zupančič iz 4. š oddelka. Vsi trije dijaki so prejeli bronasto priznanje.