Delo z maternim govorcem pri pouku nemščine

12. september 2017 – 22. februar 2018: Delo z maternim govorcem pri pouku nemščine

V šolskem letu 2017/18 je naša šola prvič sodelovala kot šola gostiteljica v programu kulturweit. Kulturweit je prostovoljski program v Nemčiji, ki mladim med 18 in 22 letom omogoča, da preživijo 6 ali 12 mesecev kot prostovoljci v tujini in pomagajo na DSD-šolah, Goethe inštitutih in drugih organizacijah, katerih dejavnost je usmerjena v promocijo in širjenje nemškega jezika in kulture.

V okviru programa je bil k nam napoten Daniel Badowski, 19 let, ki je bil z nami 6 mesecev in v tem času sodeloval pri pouku nemškega jezika v vseh oddelkih in z vsemi učitelji. Pomagal je pri pripravi dijakov na izpit  za nemško jezikovno diplomo II, sodeloval na jezikovnem taboru in pri pripravi dijakinje na mednarodno debatno tekmovanje Jugend debattiert international. Daniel se je z veseljem vključeval v naše aktivnosti in je za dijake pripravil več tematskih ur, kjer so spoznali navade in običaje značilne za kraj in zvezno deželo, kjer živi, nemški izobraževalni sistem in še kaj.

Dijakom smo tako lahko po več letih, odkar na šoli nimamo več programskega učitelja za nemško jezikovno diplomo, ponudili možnost komunikacije in učenja z maternim govorcem. Dijaki so Daniela zelo lepo sprejeli in z veseljem sodelovali z njim pri pouku in izven.

mag. Vasja Jakše