Dijak na medn. raziskovalni šoli v Moskvi

V času poletnih počitnic se je dijak naše gimnazije, Tristan Kovačič iz 2. a, udeležil mednarodne raziskovalne šole v Moskvi, kjer je zastopal Slovenijo kot edini predstavnik.

V Moskvo so prišle delegacije iz Filipinov, Rusije, Irana in Tajske, iz Slovenije pa le novomeški gimnazijec. Udeleženci so lahko izbirali med kemijo, biološkim inženirstvom, akustiko (fizika), psihologijo … Tristan Kovačič je sodeloval pri projektu tankoplastne kromatografije. Dopoldneve in čas po kosilu so porabili za raziskovalno delo, popoldnevi in večeri so bili namenjeni ogledom Moskve ter raznim športnim in zabavnim aktivnostim.

Na zaključku šole so svoje projekte predstavili, prav tako pa tudi svoje države. Tristan je utrdil znanje kemije in angleščine, najbolj pomembno pa je bilo medkulturno razumevanje in spoznavanje, zato se namerava mednarodne raziskovalne šole še udeležiti.

Več o njegovi izkušnji v poročilu.