Dijaška organizacija – DOG

Nekaj informacij o DOG

Dijaška organizacija je skupnost vseh dijakov Gimnazije Novo mesto. Z njeno pomočjo dijaki uresničujemo svoje interese in si izmenjujemo mnenja. Vodstvo DOG redno sodeluje z vodstvom šole pri izvajanju programa šole in dejavnostih, ki jih ob različnih priložnostih pripravlja šola. V svetu šole sta predstavnika dijakov Nina Plankar Hodžič in Irma Subašić. DOG sodeluje tudi z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS), ki združuje predstavnike vseh srednjih šol Slovenije.

Na Facebook strani Dijaške organizacije Gimnazije Novo mesto lahko slediš vsem aktualnim dogodkom in novicam.

Vodenje DOG

Predsednik: Andraž Matoš
Podpredsednik: še ni določen
Tajnik: še ni določen
Mentor: Marko Kastelic

DOS

Nekajkrat letno se vsi predstavniki srednjih šol sestanemo na sejah v parlamentu v Ljubljani, ki jih organizira DOS. Obravnavamo aktualno problematiko, vezano na dijake in s skupnimi mnenji iščemo čim boljše rešitve. Več o DOS najdete na dijaska.org.

Vse dijake vabimo, da se čim aktivneje vključijo tudi v delovanje DOS-a. Sodelujejo lahko denimo v raznih odborih DOS-a. Več na povezavi.

Sestanki DOG

Interese dijakov zastopamo predstavniki razrednih skupnosti, navadno so to predsedniki razredov, ki se srečujemo najmanj enkrat mesečno v knjižnici šole. Na sestankih obravnavamo različne aktualne teme in se dogovarjamo o skupnih akcijah (npr. novoletni koncert, akcije za pomoč socialno šibkejšim dijakom …).

Vprašanja in predlogi

Imaš tudi ti, dragi dijak/draga dijakinja, kakšen predlog, vprašanje ali bi nam rad še kaj sporočil? Piši nam na dog@gimnm.org ali nas obišči na naši Facebook strani, kjer lahko stopiš z nami v stik. Ali pa se obrni na svojega predstavnika v dijaškem parlamentu in predsednika. Za vsako prispelo sporočilo se že vnaprej zahvaljujemo, nanj bomo poskusili odgovoriti v čim krajšem času in v roku enega tedna.