DIJAŠKA ORGANIZACIJA GIMNAZIJE NOVO MESTO (DOG)

Dijaška organizacija je skupnost vseh dijakov Gimnazije Novo mesto. Z njeno pomočjo dijaki uresničujemo svoje interese, prav tako predstavniki DOG sodelujemo v organih šole (svet šole) in na ta način sodelujemo pri izvajanju programa šole in aktivnosti, ki jih ob različnih priložnostih pripravlja šola. Dog sodeluje z Dijaško organizacijo Slovenije, ki združuje predstavnike vseh srednjih šol Slovenije.

Interese dijakov zastopamo predstavniki razrednih skupnosti, navadno so to predsedniki razredov, ki se srečujemo najmanj enkrat mesečno v knjižnici šole. Na sestankih obravnavamo različne aktualne teme in se dogovarjamo o skupnih akcijah (npr. novoletni koncert).

DOG si je v letošnjem programu zadala naslednje aktivnosti:

  • priprava in izpeljava novoletnega koncerta,
  • ekološko ozaveščanje dijakov,
  • izpeljava aktivnosti za ločeno zbiranje odpadkov,
  • priprava pobude podjetju, ki skrbi za prehrano dijakov za izboljšanje kvalitete malic in obogatitev ponudbe s svežim sadjem in kvalitetnejšimi pijačami.

Vodenje DOG (2007/08):
Predsednica: Nuša Zupanc, 3.k
Podpredsednica: Lidija Zupančič, 4.b
Mentorja: Marko Arnuš, prof. geografije, Robert Šupe, prof. geografije