Dijaški startup vikend 2020/21

Kratka vsebina projekta

Projekt Dijaški startup vikend organizira in koordinira Javna agencija Spirit, in sicer v okviru programa za spodbujanje podjetnosti mladih Mladim se dogaja. Namen konzorcijev je večgeneracijsko druženje in sodelovanje mladih pri reševanju izzivov, saj mladostniki pri vsaki starosti razmišljajo drugače.

Podjetniški vikend se izvaja dva dni, in sicer v petek od enih popoldne do polnoči, v soboto pa od osmih zjutraj do desetih zvečer.

Startup vikend se začne z minutnimi predstavitvami svojih idej. Vsi udeleženci bodo izbrali najboljše ideje ter oblikovali ekipe okoli nosilcev idej. Potem začno delati.

Člani projektne skupine

 • Simon Jeraj, RCNm (zunanji mentor)
 • Mojca Rangus
 • Verena Potočnik
 • Janez Gorenc (vodja projektne skupine)

Cilji projekta

 • razvijati kompetence podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti
 • razvijati idejo za na tekmovanje Popri in Spiritovo najboljšo dijaško idejo
 • sodelovati z lokalnimi podjetji in društvi
 • pripeljati nekaj podjetniških idej do izdelka in ga testirati na trgu
 • učenje s pomočjo meritev odziva uporabnikov
 • pri dijakih spodbuditi zavedanje, da lahko dosežejo skoraj vse, če le hočejo
 • spoznati nekatere gospodarske subjekte v Sloveniji
 • spoznati podjetniške dejavnosti na nekaterih okoliških SŠ