OIV za dijake 1. letnika: Predstavitev prostovoljnega dela

1.c: 2. ura