Rok za oddajo predlogov za podelitev pohvale, priznanja, priznanja z nagrado in nagrade odličnosti

Objava poziva