Šola v naravi za oddelke 1. letnika splošne in klasične gimnazije