Dr. Roman Kuhar: Intimnost in spolno vedenje dijaške in študentske populacije – predavanje za dijakinje IMP – sociologija

V četrtek, 17. 2. 2022, smo na šoli gostili dr. Romana Kuharja, rednega profesorja Filozofske fakultete na Oddelku za sociologijo. Predaval je dijakinjam IMP – sociologija, ki so mu z velikim zanimanjem prisluhnile.

Dr. Roman Kuhar velik del svoje profesionalne poti namenja vprašanjem intimnosti in identitete. V številnih raziskavah nagovarja teme kot so enakost spolov, diskriminacija, homofobija, državljanstvo in človekove pravice.

Bili je tudi dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, raziskovalec na Mirovnem inštitutu ter novinar na Radiu Slovenija.

Dijakinjam je predstavil izsledke iz raziskave z naslovom Intimnost in spolno vedenje dijaške in študentske populacije.

Nina Arnuš