Drugačnost in tujost v Evropi – most do Romov

 

 • Seznanitev s tujimi, drugačnimi življenjskimi okoliščinami, razumevanje raznolikosti družbe ter razvijanje tolerance,
 • spoznavanje življenjskih razmer Romov in izvedba kreativnih delavnic z romskimi otroki in mladostniki v Novem mestu,
 • seznanitev s tragično usodo številnih Romov pred in v času nacizma v Dokumentacijskem centru v Heidelbergu,
 • spoznavanje glasbene in pripovedniške tradicije romske kulture,
 • sooblikovanje lastne identitete in spoznanje pomena izobraževanja za uspešno integracijo v družbo,
 • razvijanje sposobnosti empatije in odgovornosti za druge,
 • razvijanje jezikovnih zmožnosti.

 

1 Program tretje izmenjave, sept. 2011 Dolenjski list
2 Poročilo o izmenjavi v Novem mestu Vaš kanal, zadnja novica
3 Evalvacija dejavnosti v Novem mestu
Zisch, nemški časopis
4 Igra A-B-C 
lokalno.si
5 Večjezični slovarček lokalno.si 
6 Program dejavnosti v Eppingenu
dolenjskilist.si
7 Poročilo o izmenjavi v Eppingenu
Vaš kanal, 10.37-11.55
8 Evalvacija dejavnosti v Eppingenu
Nagrada v Nemčiji
9 Zgibanka v angleščini

Dejavnosti v Novem mestu
Dejavnosti v Eppingenu
V Novem mestu je potekala tretja izmenjava v okviru projekta Comenius “Drugačnost in tujost v Evropi – most do Romov”, ki ga izvajamo skupaj s Hartmanni-Gymnasium iz Eppingena. Izvajali smo različne delavnice za romske otroke in mladostnike skupaj z  DRPD, Vrtcem Pikapolonica v Brezju, OŠ Bršljin in RIC-em.

Z romskimi otroki smo izvajali različne ustvarjalnice in učno pomoč, na RIC-u pa smo izdelali didaktično igro za lažje učenje črkovanja in večjezični slovarček, v katerem so vsakodnevni izrazi tudi v romščini. Na RIC-u smo izvedli še delavnici z romsko glasbo in plesi ter poskusili slovenske, nemške in romske jedi, ki so jih pripravili udeleženci projekta in Romi.

Slovenski dijaki smo že bolj ko ne vsi imeli izkušnje in stike z Romi in njihovo problematiko. Nekateri iz osnovnih šol, drugih projektov in iz vsakdanjega življenja. Naši nemški partnerji so nam povedali, da je pri njih romska situacija povsem drugačna. V Eppingenu je Romov zelo malo, zato jih sploh ne poznajo, oz. ne prepoznajo, saj so že čisto integrirani.

Novomeški gimnazijci nismo bili presenečeni nad stanjem v romskih naseljih, smo pa imeli predsodke, vendar smo se jih v delavnicah zlahka znebili in navezali stike z romskimi otroki in vrstniki na RIC-u. Ko smo pokazali, da smo pri igri in učenju enaki, so se odprli in nam pokazali njihov pravi značaj, ki ni tak, kot ga predstavljajo mediji.

Na šoli smo imeli sprejem partnerjev s kulturnim programom, skupaj smo odkrivali Novo mesto, popeljali smo jih s splavom po Krki, na ogled Ljubljane, na izlet na morje ter izvedli zaključno prireditev za starše, predstavnike šole, sodelujočih ustanov, občine in medijev. Izmenjava je podrobneje predstavljena v poročilu in fotogaleriji.

Na drugem 10-dnevnem obisku v Eppingenu je bilo 19 dijakov 2. in 3. letnika in profesorici Nuša Rustja in Monika Gehrke. Najprej so spoznali Eppingen in šolo, kjer so večkrat sodelovali pri pouku.

Obisk Frankfurta je bil namenjen romski organizaciji Schaworalle. V vrtcu so se nekateri igrali z romskimi otroki, drugi pa so spremljali pouk v različnih razredih. Kasneje so obiskali še ustanovo za poklicno izobraževanje Romov. V Heidelbergu so si ogledali lepote univerzitetnega mesta, potem pa ob razstavi v Dokumentacijskem centru prisluhnili tragični usodi nemških Romov in Sintov v času nacizma. V bližnjem Neckarsulmu so si z velikim zanimanjem ogledali proizvodnjo audijev, kar jim je omogočil oče enega od partnerjev.
Karlsruhe so odkrivali v obliki “geocashinga” z navigacijskimi napravami in kasneje preizkusili svoje športne spretnosti v adrenalinskem parku v Durlachu. Zaključek projekta je bila prireditev Kulturcafé v šolski avli, kjer so zbrano občinstvo pozdravili ravnatelj, župan, deželna poslanka in tudi ravnateljica Natalija Petakovič, ki je posebej za ta dogodek “priletela” v Eppingen. Dijaki in učitelji pa so predstavili rezultate dejavnosti v Novem mestu in Eppingenu.
Ta projekt je dijakom omogočil spoznavanje romske problematike v Sloveniji in Nemčiji, primerjavo le-teh ter izkustvo drugačne kulture in drugačnega utripa življenja. Več v poročilu in fotogaleriji.

 • Nemški in slovenski dijaki dobijo vsak mesec določeno nalogo, ki je ena od oblik medsebojne komunikacije. S temi zadolžitvami ima jezikovno sporazumevanje še dodatni medkulturni značaj, saj dijaki tako spoznavajo različne običaje in navade obeh dežel.
 • Dijakinji Nuša Kastelic in Eva Murko ter koordinatorica projekta Nuša Rustja izvajajo od novembra 2010 enkrat tedensko učno pomoč v romskih naseljih Brezju ali Šmihelu. Vsakič se jim pridruži še kdo od dijakov, ki sodelujejo pri projektu.
 • Eno od zaključnih dejavnosti so 8. 6. 2012 gimnazijci izvedli skupaj s prostovoljci DRPD Novo mesto v romskem naselju Šmihel. V dveh bivalnih kontejnerjih ima DRPD dnevni center z različnimi dejavnostmi za romske otroke. Akademska slikarka Nataša Mirtič je izdelala likovno podlago za barvanje, njene risbe so ostali »umetniki« po svojem navdihu pobarvali in dali bivalnikom pisano pravljično podobo. Denar za barve in čopiče so zbrali starši nemških dijakov na zaključni prireditvi projekta v Eppingenu.
 • Služba za pedagoško izmenjavo (PAD), ki deluje v okviru Konference ministrstva za šolstvo (KMK) je v Nemčiji razglasila projekt Comenius za projekt meseca aprila. 4. 5. 2012 so nemški in slovenski dijaki in učitelji na Evropskem dnevu v Stuttgartu prejeli za projekt posebno priznanje. Več o nemškem priznanju na strani PAD, v intervjuju in poročilu o podelitvi priznanja.
 • Slovenska nacionalna agencija CMEPIUS je vključena v mednarodno mrežo Inclusion, ki poteka na temo vklučevanja ranljivih skupin v program Vseživljenjskega učenja. 19.–20. 6. 2012 bo v Birminghamu v Angliji potekala zaključna konferenca, na kateri bomo z Gimnazije Novo mesto predstavili rezultate Comeniusovega projekta.

Konec šolskega leta je zaznamovala tudi zaključna prireditev Comeniusovega projekta Drugačnost in tujost v Evropi – most do Romov. Po dveh letih in štirih izmenjavah se sodelovanje s Hartmanni-Gymnasium iz Eppingena in sodelujočimi ustanovami, Vrtec Pikapolonica Brezje, OŠ Bršljin, DRPD Novo mesto in RIC Novo mesto, uspešno zaključuje. Na prireditev smo povabili vse sodelujoče dijake in ustanove, nemške partnerje in medije. Iz Eppingena so na prireditev prišli ravnatelj, koordinator in dve dijakinji. Od sodelujočih ustanov so se prireditve udeležili predstavniki DRPD Novo mesto in RIC-a.

Dijaki so predstavili vse dejavnosti v štirih izmenjavah, mentorici pa priznanje, ki ga je projekt prejel v Nemčiji na Dnevu Evrope v Stuttgartu kot projekt meseca aprila 2012 in udeležbo na mednarodni konferenci Inclusion v Birminghamu, kamor nas je junija 2012 povabila nacionalna agencija CMEPIUS. Program je popestril pevski zbor, po izrečenih zahvalah so vsi udeleženci prejeli potrdila o sodelovanju. Kljub zaključku projekta naj bi mostove do Romov gradili še naprej, vsaj z nudenjem učne pomoči romskim otrokom.