Drugo Kumerdejevo priznanje šoli

V letih 2005/06 in 2006/07 smo na Gimnaziji Novo mesto izvajali inovacijski projekt “Kvalitetne razredne ure – pot do boljšega počutja v šoli” pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. Projekt je vodila šolska svetovalna delavka Mojca Lukšič, v njem pa je sodelovalo še 12 razrednikov.

V šolskem letu 2007/08 smo inovacije, ki smo jih razvili v okviru projekta, vnesli tudi v Letni delovni načrt šole. V letu 2008 smo projektu postavili piko s Konceptom dela aktivov razrednikov, za kar je inovacijska skupina prejela Kumerdejevo priznanje za leto 2008 (obrazložitev).

Ta priznanja podeljuje Zavod RS za šolstvo posameznikom, inovacijskim skupinam in vzgojno izobraževalnim zavodom za razvijanje in uvajanje inovacij v vzgojno izobraževalno delo. Gimnazija Novo mesto je kot vzgojno izobraževalni zavod že prejela Kumerdejevo priznanje za leto 1999, prvo leto, ko je ZRSŠ pričel z podeljevanjem teh priznanj. Za tokratno priznanje nas je predlagala predstojnica OE ZRSŠ Novo mesto mag. Stanka Preskar.