Evropska nagrada za energetsko učinkovitost

Evropska nagrada za energetsko učinkovitost

Projekt IUSES, ki ga financira program Inteligentna Energija Evrope, vzpodbuja dijake in njihove profesorje, da v vsakodnevnem življenju bolj učinkovito ravnajo z energijo.

V sklopu projekta, v katerega je bilo vključenih 14 evropskih držav, so se dijaki Zala Košak, Peter Rangus, Ambrož Pušnik, Anže Mraz in Klemen Berus, pod vodstvom mentorice P. Kukec, odločili za sodelovanje v kategoriji video in multimedija. Napisali so scenarij in posneli kratek film z naslovoim Zvok (Noise), ki ozavešča uporabo energije v vsakodnevnem življenju najstnika. Hkrati nakazuje hladne in z elektronskimi napravami pogojene odnose med ljudmi. Ključno sporočilo filma ozavešča možnost izbire – ki jo mora vsak najprej sprejeti pri sebi.

12. 11. 2010 so na zaključni IUSES konferenci v Trstu podelili Evropske nagrade za energetsko učinkovitost. Film Zvok je kot zmagovalec nacionalnega tekmovanja zastopal Slovenijo na evropski ravni. Dosegel je visoko 3. mesto za prispevkoma Irske in Španije.