EKSKURZIJA PO SLOVENIJI, 2008

foto Nina Pečar

Na začetku šolskega leta organiziramo za dijake 4. letnikov štiridnevno medpredmetno ekskurzijo, kjer odkrivajo znano in manj znano Slovenijo in zamejstvo.