Ekskurzija po Sloveniji

Foto Simon Hočevar

V času od 18. 9. do 27. 9. 2013 so se dijaki 4. letnika udeležili tridnevne medpredmetne ekskurzije, kjer so odkrivali lepote znane in manj znane Slovenije in zamejstva.