EKSKURZIJA ZNANA IN MANJ ZNANA SLOVENIJA

Foto Polonca Kukec in Saša Lavrič

Od 20. 9. do 30. 9. 2011 so se dijaki 4. letnika udeležili štiridnevne medpredmetne ekskurzije, kjer so odkrivali znano in manj znano Slovenijo in zamejstvo