GIMNAZIJCI IZ IDRIJE NA IZMENJAVI

Foto Nuša Rudman, Luka Gabrovec

21. in 22. 5. 2010 so dijake 1. e razreda (evropski oddelek) obiskali vrstniki iz idrijske gimnazije in tako vrnili obisk. Oba dneva so preživeli s številnimi dejavnostmi: z ogledom mesta in njegovih znamenitosti, športnimi aktivnostmi v Šmarjeških Toplicah, z različnimi delavnicami  ter na koncu s predstavitvijo vseh dejavnosti staršem, dijakom in učiteljem. Več vtisov je zbranih v poročilu Katje Kelvišar in Veronike Zagorc.