Podelitev priznanj, priznanj z nagradami in nagrade odličnosti

Gimnazija Novo mesto je ob zaključku šolskega leta in v slovo dijakom četrtega letnika podelila priznanja in priznanja z nagradami. Slavnostna podelitev je bila v ponedeljek, 21. maja 2018, ob 11.30 v Športni dvorani Marof. Za program je poskrbelo več kot ducat dijakov prvega, drugega in tretjega letnika. Režijo je prevzela Neža Cerinšek, dijakinja 3. letnika.

Dogodek je mogoče opisati kot preplet igre, glasbe in slovesnih nagovorov, kar je preko podelitev priznanj in priznanj z nagradami dijakom po posameznih letnikih omogočilo stopnjevanje vzdušja vse do podelitve nagrade odličnosti.

Priznanja in priznanja z nagradami je prejelo več kot sto dijakov za večletno zastopanje šole na državnih in mednarodnih tekmovanjih na področjih znanja in športa ter za vidne rezultate v okviru različnih tekmovanj, natečajev in drugih izvenšolskih dejavnosti, ki bistveno prispevajo k ugledu šole.

Posebno stekleno skulpturo oz. nagrado odličnosti, je letošnje šolsko leto prejela Nastja Medle, dijakinja 4. b, saj se je izkazala za najuspešnejšo v svoji generaciji. O dodelitvi nagrade je odločal učiteljski zbor Gimnazije Novo mesto.

Marko Kastelic in Branka Klemenčič

Foto: Miha Hadl in Jana Prijatelj