Priznanja in nagrade najboljšim dijakom Gimnazije Novo mesto

Gimnazija Novo mesto je ob zaključku letošnjega šolskega leta dijakom podelila priznanja in priznanja z nagradami. Slavnostna podelitev je bila v ponedeljek, 22. maja 2017, ob 11.30 v Športni dvorani Marof.

Priznanja in priznanja z nagradami prejmejo dijaki za večletno zastopanje šole na državnih in mednarodnih tekmovanjih na področjih znanja in športa ter za vidne rezultate v okviru različnih tekmovanj, natečajev in drugih izvenšolskih dejavnosti, ki bistveno prispevajo k ugledu šole v javnosti. Letos je priznanja Gimnazije Novo mesto prejelo 172 dijakov.

Foto: Miha Hadl, Tara Polovič, Nadina Kosinac