PROJEKT: MESEC ŠIRJENJA UPORABE E-GRADIV


Člani projektnega tima

Natalija Petakovič, vodja – poročilo
Jernej Ban, pomočnik vodje – poročilo
Renata Čampelj Jurečič, pomočnica vodje – poročilo

Učitelji izvajalci

Tanja Cuder Udovič poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov
Tatjana Durmič poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov
Stanislava Florijančič poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov
Tina Furlan Turk poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov
Marinka Kovač poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov
Andreja Retelj poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov
Nataša Sakelšak poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov
Nataša S. Zupančič poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov
Albina Simonič poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov
Eva Starič poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov
Bernarda Tomažič poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov
Alenka Žabkar poročilo opis izvedbe izročki izdelki analiza vprašalnikov

O projektu

V mesecu novembru smo se priključili projektu Mesec širjenja uporabe e-gradiv, ki ga je pripravil Arnes ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport. Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Projekt se zaključi 5. decembra  2008.

Cilji projekta

  • Seznanitev širšega kroga uporabnikov z obstoječimi e-gradivi na spletu (učitelji, dijaki),
  • uporaba e-gradiv, e-vsebin in orodij pri pouku,
  • medsebojna pomoč in izmenjava izkušenj pri uporabi IKT v razredu,
  • izvedba in evalvacija pouka z uporabo IKT.

Okvirni akcijski načrt

  • Uvodna predstavitev projekta in predvidenih obveznosti sodelujočim in celotnemu učiteljskemu zboru, prijava k projektu (do 10. 11. 2008).
  • Pregled obstoječih e-gradiv na spletu in izbor primernih gradiv za uporabo v razredu. Učna priprava in pisanje navodil za delo (10.–14. 11. 2008).
  • Izvedba pouka z izbranimi e-gradivi ali drugimi vsebinami in orodji, anketiranje dijakov (17.–26. 11. 2008).
  • Evalvacija izvedenega pouka, pisanje končnih poročil in oddaja dokumentacije. Predstavitev poteka projekta celotnemu učiteljskemu zboru (27. 11. 2008–5. 12. 2008)