PROJEKTNI TEDEN 2008

foto M. Arnuš in drugi

Od 28. 3. do 4. 4. 2008 so dijaki 1.– 3. letnika ustvarjali v 32 delavnicah in se udeležili 6 ekskurzij. Fotografije prikazujejo delo v 22 delavnicah in utrinke s treh ekskurzij.