PROJEKTNI TEDEN 2011

Foto arhiv šole

Od 14. do 18. 3. 2011 je na šoli potekal projektni teden. Od ponedeljka do četrtka je prve 4 ure potekal pouk kot medpredmetna povezava in timsko poučevanje, potem pa so dijaki izbrali dve delavnici, v katerih so sodelovali po dva dneva.

Vsak letnik je imel svoje vsebinsko področje:
1. letnik – Ustvarjalnice
2. letnik – Razgibalnice
(Zdravo življenje)
3. letnik – Raziskovalnice (Znanost, medkulturnost)

Dejavnosti so potekale v 32 delavnicah, nekatere so bile namenjene dijakom vseh letnikov.