Regijsko srečanje mladih raziskovalcev 2013

Foto Žiga Krevs

Na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja so se 12. 4. 2013 na Gimmanziji Novo mesto predstavili mladi raziskovalci z enajstimi raziskovalnimi nalogami. Vse predstavljene naloge so se uvrstile na državno srečanje.

Gimnazijci so se predstavili s štirimi nalogami: Aleš Zupančič, 2. e, z nalogo Samočistilnost tkanin na osnovi nanoprevlek, Jakob Piletič, 2. k, z nalogo Petrinjske resignacije, Maja Mikec in David Simonič, 3. c,  z nalogo Katalitsko hidrogeniranje aromatske nitro spojine na Pd/C katalizatorju, Zala Babič, Žan Šašek in Petra Tomažin, 3. d z nalogo Možnosti uporabe merilnikov Vernier za določanje in spremljanje lastnosti laktoze.Več o srečanju na strani mladi raziskovalci.