ŠOLA V NARAVI – NEREZINE

Foto: Marko Arnuš

Od 27.  do 31. 8. 2014 se je 21 dijakov 1. š še pred uradnim začetkom pouka udeležilo šole v naravi v Nerezinah. Dijaki so opravili tečaja plavanja in potapljanja, opravili terensko delo pri pouku geografije in spoznavali osnove slovenščine in književnosti z dramaturškim vložkom.