Gimnazija Novo mesto vstopila v projekt Rastoča knjiga

Novo mesto, 5. 10. 2018

V atriju šole je potekala prireditev ob vstopu Gimnazije Novo mesto v vseslovenski in mednarodni projekt Rastoča knjiga, ob tej priložnosti pa je ravnateljica Mojca Lukšič skupaj z županom MONM mag. Gregorjem Macedonijem in državno sekretarko na MIZŠ Martino Vuk pred šolsko knjižnico odkrila kip Gimnazijke z Rastočo knjigo, delo akademskega slikarja Tomislava Blaževića, katerega simbolna vrednost bo gimnazijce trajno motivirala za spoštovanje in znanje – takšen je tudi napis na prvem listu gimnazijske Rastoče knjige – odličnost, mojstrstvo in etično delovanje na vseh področjih življenja.

Prireditev, na kateri je poleg že omenjenih visokih gostov dijake 1. letnika nagovoril tudi dr. Janez Gabrijelčič, oče in idejni vodja Rastoče knjige, je povezovala zavest o pomenu knjige in jezika za Slovence, pa tudi spoznanje o tem, koliko izjemnih ustvarjalcev in pomembnih osebnosti je izšlo iz gimnazijskih klopi ali izza katedrov. Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da novomeška gimnazija kot najstarejša kontinuirano delujoča izobraževalna ustanova pri nas vstopa v projekt prva med slovenskimi gimnazijami in srednjimi šolami sploh.

Tako smo se z deklamacijami in plesno točko spomnili nekdanjih dijakov (in profesorjev) Dragotina Ketteja, Antona Podbevška, Slavka Gruma, Pina Mlakarja, Frana Detele, Janeza Kolenca, gimnazijski godalni kvartet je izvajal skladbe Marijana Dovića, pred knjižnico pa je bila na ogled tudi razstava najpomembnejših gimnazijskih knjig po izboru dijakov in profesorjev, kjer so poleg že omenjenih Ketteja, Podbevška in Gruma našli mesto še Simon Jenko, Oton Župančič, Niko Zupanič, Ferdinand Seidl, Miran Jarc, Leon Štukelj, Milček Komelj, Nejc Gazvoda, Katja Plut, Damijan Šinigoj, Smiljan Trobiš in Magda Lojk, od najmlajše generacije pa Uroš Topić in Erika Kum.

V naslednjih tednih in mesecih bodo potekale številne dejavnosti v povezavi s projektom, kot npr. Abeceda odličnosti in Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto. Ravnateljica je v svojem nagovoru poudarila, da 5. oktober – dan učiteljev ni bil izbran naključno kot začetek sodelovanja v tem častivrednem projektu. Simbolni pomen datuma je podkrepila z mislijo, da se zaveda pomena spodbudnega in avtonomnega šolskega okolja za kakovost poučevanja

V programu so ob spodbudah mentorjev nastopili številni gimnazijci: glasbeniki Ema Starešinič, Nika Molan, Janko Starič, Anja Mitrović in Filip Derganc, deklamatorji Rok Drenik, Edita Miklič in Jona Šmalc Novak, Jaka Kunej in Martin Koncilija z dramskima vložkoma ter plesalca Jasna Potočar in Nal Lakič. Povezovalki Anita Koprivc in Eva Novak pa sta prireditev zaključili s sugestivnimi besedami Nejca Gazvode, pisatelja mlajše generacije, ki je v svoji zgodbi Sedempetindvajset iz nagrajene zbirke Vevericam nič ne uide kot 17-letni gimnazijec zapisal: »Svet okoli nas bobni, mi pa ubijamo čas. Če kaj spremenite, mogoče ne boste postali sence, ki samo švigajo, ampak boste stali na svetlobi. Naredite, kar hočete, samo naj se nekaj premakne … kar koli.«

Zapisal: Tomaž Koncilija, prof.

Foto: Jana Prijatelj