Gimnazijci čistili Slovenijo

Gimnazijci čistili Slovenijo

17. 4. 2010 se je Gimnazija Novo mesto pridružila vseslovenski
akciji Očistimo Slovenijo. Dijaki 1., 2. in 3. letnika in profesorji so sodelovali na akciji v svojih krajih in krajevnih skupnostih ali pa v šoli. Četrtošolci pa so imeli ta dan pouk.

Po predhodnem dogovoru s pobudniki akcije Ekologi brez meja, ki so skrbeli za koordinacijo akcije v MO Novo mesto, je bilo za udeležence akcije z gimnazije predvideno čiščenje okolice šole in Marofa.

Ob 9. uri se je 160 dijakov zbralo pred šolo, kjer so jim profesorji najprej razdelili zaščitne rokavice in vrečke, potem pa smo vsi skupaj odšli na Marof. Tu smo se razdelili v tri skupine. Ena skupina je odšla čistit vrh Marofa in okolico vodnega zajetja, druga se je usmerila proti Zwittrovi ulici in čistila področje nad AMZS-jem, tretja pa je odšla mimo Klemenčičeve kmetije in čistila področje do rondoja.

Čeprav ob sprehajalnih poteh ni bilo videti smeti, smo bili vsi presenečeni nad količino najrazličnejših odpadkov, ki smo jih našli v grmovju, med drevjem, torej povsod tam, kjer jih je moč nekoliko skriti. Neprijetno nas je presenetilo odkritje divjega odlagališča gradbenega materiala na vrhu Marofa, v neposredni bližini vodohrama, dve divji odlagališči je v gozdu odkrila tudi skupina, ki je čistila področje do obvoznice. O tem smo obvestili predstavnike komunale, ki so bili v času akcije na Marofu. Akcijo smo zaključili v gimnaziji s šolsko malico.