GLASBA

O predmetu

Glasba je del človekovega življenja, njegova spremljevalka, pravica in potreba vsakogar.

Poznavanje in razumevanje glasbene umetnosti dijaku omogoča, da z izvajanjem, poslušanjem, ustvarjanjem in poustvarjanjem razvija vrednote in lastno identiteto.

Glasba se poučuje v prvem letniku splošne gimnazije, v drugem letniku klasične gimnazije in športnem oddelku, v obsegu 1, 5 ali 2 uri tedensko, odvisno od programa.

Pri pouku uporabljamo učbenik Glasba, M. Habjanič GaberšekD. MočnikS. Ivačič.

Cilji predmeta

  • Vzbujanje pozitivnih čustev do glasbe,
  • vzpostavljanje aktivnega odnosa do glasbe,
  • spodbujanje estetskega in splošnega razvoja skozi dejavnosti glasbenega poslušanja, izvajanja in ustvarjanja,
  • razvijanje interesa in odgovornosti za različne oblike glasbenega udejstvovanja,
  • oblikovanje pozitivnega odnosa in odgovornosti do slovenske in svetovne glasbene kulture.

Izvajanje pouka

  • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo vso potrebno audio-video in IKT opremo ter glasbene pripomočke za ustvarjanje.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

  • Dijaki lahko sodelujejo na šolskih in javnih prireditvah v različnih solo ali komornih sestavih.