Gostili državno tekmovanje iz latinščine

Gostili državno tekmovanje iz latinščine

10. 3. 2011 se je na Gimnaziji Novo mesto odvilo državno tekmovanje iz latinščine.  
Udeležilo se ga je 49 tekmovalcev iz osmih klasičnih gimnazij. Letos je bilo prvič izvedeno bralno tekmovanje pod naslovom Na krilih domišljije. Dijaki so brali Ovidijevo Umetnost ljubezni.Tekmovanja so se lahko udeležili z literarnimi ali likovnimi izdelki.

Pri bralnem tekmovanju so se najbolje odrezali:
Izidor Benedičič, Umetnost neljubezni (elegija), ŠKG
Nuša Hribernik, Sonetje, Gimnazija Poljane
Jošt Juhant, Ars amatoria (sonet), ŠKG
Max Krašovec, Anja Longyka, Iskanje (serija fotografij), ŠKG
Ana Puconja, Ars amatoria (serija fotografij), Prva gimnazija Maribor

Na tekmovanju iz znanja latinščine so bili najboljši:
Matic Kelvišar, Škofijska klasična gimnazija Ljubljana
Karin Špela Kres, Škofijska gimnazija Vipava
Ines Marko, Prva gimnazija Maribor
Kristina Nastran, Gimnazija Škofja Loka
Neža Belej, Prva gimnazija Celje