Govorilne ure

Razpored govorilnih ur in roditeljski sestankov za šolsko leto je objavljen v šolskem koledarju in letnem delovnem načrtu. Razpored za razrednike je objavljen nekaj dni pred govorilnimi urami v napovedniku na spletu in na oglasni deski v šoli, nerazrednike pa najdete v zbornici šole oz. v kabinetih.

V dopoldanskem času imajo profesorji vsak teden eno govorilno uro po dogovoru.

Za starše vseh dijakov imamo dva redna roditeljska sestanka – ob začetku šolskega leta in ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja.