Informacije

Ime in priimek
Predmet E-poštni naslov Povezave
Robert Šupe
(vodja aktiva)
GEO robert.supe@gimnm.org E-učilnica

Nevenka Malnarič Brulc

 

GEO, ZGO nevenka.malnaric-brulc@gimnm.org E-učilnica
Marko Arnuš GEO marko.arnus@gimnm.org E-učilnica
Polonca Kukec GEO polonca.kukec@guest.arnes.si,
polonca.kukec@gimnm.org
E-učilnica
  • Ureditev letnih priprav na pouk,
  • oblikovanje skupnih kriterijev za pisno in ustno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
  • nabava najnujnejših pripomočkov za izvedbo pouka,
  • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami,
  • priprava in zvedba ekskurzije po Sloveniji,
  • sodelovanje pri izvedbi planinske ture,
  • priprava in izvedba tekmovanj iz znanja geografije,
  • sodelovanje pri drugih šolskih projektih.

Nosilci nalog in terminski plan so natančneje opredeljeni v zapisniku strokovnega aktiva.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja geografije

10. 1. 2012 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja geografije. Tekmovanja se je udeležilo 16 od prijavljenih 25 tekmovalcev. Šest dijakov je doseglo bronasto priznanje. Do 23. 1. 2012 moramo prijaviti 2 tekmovalca za območno tekmovanje.

 

Ekskurzija v Sarajevo

 

27. 10. 2011 se je 45 gimnazijcev odpravilo na dvodnevno strokovno ekskurzijo v Sarajevo. Tam so si ogledali glavne znamenitosti, se srečali z vrstniki s I. gimnazije Sarajevo, se napotili v znameniti “tunel” in ekskurzijo zaključili na izviru reke Bosne. Več v poročilu in fotogaleriji.

Ekskurzija Znana in manj znana Slovenija


Od 20.-30. 9. 2011
so se dijaki 4. letnika udeležili štiridnevne medpredmetne ekskurzije, kjer so odkrivali skrite lepote Slovenije in zamejstva. Več fotografij je na ogled v fotogaleriji.

Pošljite e-pošto na zgoraj objavljene e-naslove.
Vprašanja, pobude, mnenja ipd. lahko posredujete tudi v papirni obliki v nov poštni
  nabiralnik pred kabinetom 109 (geo, zgo).