INFORMACIJE ZA UČITELJE

 

Analize in evalvacije Napotki za izvedbo projektov/MP in TP  
Pravilniki Učna gradiva za MP in TP  
Navodila I-table  
Gradivo za razrednike Napotki za različne dejavnosti  
Izrekanje vzgojnih ukrepov    

 


  

Analize in evalvacije

Analiza težav v kolektivu
Evalvacija projektnega tedna 2011Pravilniki

Različni pravilniki Gimnazije Novo mesto  
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Gimnazije Novo mesto


Navodila                                        

Navodila spremljevalcem na ekskurzijah
Navodila za uporabo e-dnevnika


 

Gradivo za razrednike

Ideje – Uresničevanje vzgojnega načrta šole (.pdf, 439 KB)
Socialne veščine – Priročnik (.pdf, 2.6 MB)
Nasilje – Priročnik (.pdf, 777 KB)
Zmanjšajmo ogljikov odtis Evrope – Projekt Comenius (.ppt, 323 KB)

 


 

Izrekanje vzgojnih ukrepov

Postopki izreka ukrepov
Opomin razrednika
Ukor razrednika
Ukor oddelčnega učiteljskega zbora
Ukor učiteljskega zbora
Alternativni ukrep
Izbris ukrepa


Napotki za izvedbo MP in TP

Medpredmetne povezave
Predstavitev sklopov iz UN za 2. letnik
Predstavitev sklopov iz UN za 3. letnik  
Predlogi za medpredmetne povezave v 3. letniku 
Predstavitev sklopov iz UN za 4. letnik  
Predlogi za medpredmetne povezave v 4. letniku  

Timsko poučevanje
Obrazec za najavo timskih ur  
Napotki za pisanje priprave
Priprava za timsko poučevanje
Timsko poročanje


Učna gradiva

MP in TP
Zbirnik priprav za timsko in medpredmetno poučevanje, 2009/10

 

I-tabla v učil. 302 Nove i-table
Navodila za uporabo Navodila za uporabo
Podpora pri uporabi table Izobraževalni portal Hitachi
  Primeri za fiziko – Uni Bayreuth
  Primeri za fiziko – Uni München

Kemija 


 

Napotki za različne dejavnosti

Miselni vzorci
Referat in govorni nastop
Kriteriji za ocenjevanje govornega nastopa
Timsko delo
Projektno delo
Projektno delo – raziskovalni pristop
Seminarska naloga, KIZ
Podrobna navodila za raziskovalne in maturitetne naloge
Raziskovalna naloga

Strokovna ekskurzija
Delovni zvezek za ekskurzije
Sodelovalno učenje
Taksonomske kategorije po Marzanu
Kompetence iz finskega šolstva