Informacije

Ime in priimek
Predmet E-poštni naslov Povezave
Marko Arnuš
(vodja aktiva)
GEO marko.arnus@gimnm.org E-učilnica
Polonca Centa GEO polonca.centa@gimnm.org E-učilnica
Robert Šupe GEO, ZGO robert.supe@gimnm.org E-učilnica
  • Ureditev letnih priprav na pouk,
  • oblikovanje skupnih kriterijev za pisno in ustno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
  • nabava najnujnejših pripomočkov za izvedbo pouka,
  • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami,
  • priprava in zvedba ekskurzije po Sloveniji,
  • sodelovanje pri izvedbi planinske ture,
  • priprava in izvedba tekmovanj iz znanja geografije,
  • sodelovanje pri drugih šolskih projektih.

Nosilci nalog in terminski plan so natančneje opredeljeni v zapisniku strokovnega aktiva.

Šolsko tekmovanje

Območno in državno tekmovanje

Na naši šoli smo organizirali območno tekmovanje v znanju geografije za J in JV Slovenijo. Območnega tekmovanja se je udeležilo 59 tekmovalcev iz Velenja, Celja, Brežic, Krškega, Črnomlja in Novega mesta.

Naša dijaka Neja Luzar, 4. a,  in Tin Malenšek, 3. a, sta osvojila srebrni priznanji, Neja Luzar pa se je uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v torek, 15. aprila 2015, v Murski Soboti. Več si lahko preberete v poročilu.

Šolsko tekmovanje

Šolsko tekmovanje v znanju geografije je potekalo 1. 2. 2013 v učilnici 108. Nosilna tema tekmovanja je bila »Trajnostna raba energije«. Letos je bilo na tekmovanje prijavljenih 42 dijakinj in dijakov, vendar je zadnje dni med prijavljenimi prišlo do precejšnjega osipa. V poznavanju energetske problematike se je tako pomerilo 19 tekmovalcev, najbolj številni med njimi pa so bili drugošolci.

Vsi tekmovalci so pokazali zavidljivo raven znanja, kar sedem pa jih je osvojilo bronasto priznanje: Tin Malenšek, 1. a, Aleš Zupančič, 2. e, Klemen Krevs, 2. c, Samo Krevs, 4. a, Domen Kulovec, 1. a, Benjamin Medle, 2. c in Simon Stanojevič, 2. a.

Glede na število tekmovalcev na šolskem tekmovanju nam po pravilih pripadata dve mesti na območnem tekmovanju, kjer nas bosta zastopala Tin Malenšek in Aleš Zupančič. Območno tekmovanje v znanju geografije bo 12. marca 2013 v Celju.

Območno in državno tekmovanje

Območno tekmovanje v znanju geografije je potekalo 12. 3. 2013. Gostitelj regijskega tekmovanja je bila Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja. Na tekmovanju se je pomerilo 34 tekmovalcev iz južne in vzhodne Slovenije. Našo šolo so zastopali Tin Malenšek iz 1. a, Klemen Krevs iz 2. c in Aleš Zupančič iz  2. e. Najbolje se je odrezal Tin Malenšek, ki je dosegel 5. rezultat in osvojil srebrno priznanje, s čimer si je zagotovil uvrstitev na državno tekmovanje.
            
Državno tekmovanje
v znanju geografije je potekalo 18. 4. 2013. Gostitelj državnega tekmovanja je bila Osnovna šola 8 talcev Logatec. V kategoriji gimnazij se je pomerilo 30 sodelujočih iz vse Slovenije. Našo šolo je zastopal Tin Malenšek, ki je dosegel 9. rezultat in osvojil zlato priznanje. Fotografije so na ogled v poročilu.

Geografska ekskurzija v Vzhodno Krško kotlino

6. 3. 2013 se je v okviru izbirnega maturitetnega predmeta geografija 22 dijakov udeležilo enodnevne ekskurzije, pri kateri so spoznavali nekatere historično-geografske značilnosti Vzhodne Krške kotline.

V Drnovem so si ogledali ostanke rimske naselbine, potem opazovali Krško polje, se ustavili ob spomeniku Janezu Vajkardu Valvasorju in v kamnolomu Gunte. Sledil je obisk Mladinskega centra Krško, kjer so se seznanili z  dejavnostmi, ki jih ponujajo mladim in bili na koncu deležni pogostitve.

Na levem bregu Save, zraven JE Krško, so obiskali Inštitut Gen. Tam so  jim pripravili program, ki je poleg teorije obsegal tudi praktično delo v laboratoriju. Ekskurzijo so zaključili z ogledom Brežic.

Dijaki so na ekskurziji aktivno sodelovali s kratkimi referati, po končani ekskurziji pa napisali poročilo. V evalvaciji so zapisali, da so bili z izvedbo ekskurzije zelo zadovoljni. Več v poročilu.

 

Pošljite e-pošto na zgoraj objavljene e-naslove.
Vprašanja, pobude, mnenja ipd. lahko posredujete tudi v papirni obliki v

   nov poštni nabiralnik pred kabinetom 109 (geo, zgo).