Inovacijski projekt “Klasik.si”

O projektu:

Projekt izvajamo tretje šolsko leto, od  septembra 2015, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS pod mentorstvom dr. Natalije Komljanc. V šol. letu 2017/18 bomo projekt izvajali v 1. K, 2. K in 3. K, nekaj vsebin bomo dodali tudi 4. K.

Cilji projekta:

 • Prepoznavnost programa klasične gimnazije in povečanje vpisa v program klasične gimnazije.
 • Povezovanje dijakov klasičnih gimnazij v Sloveniji.
 • Prilagoditev elementov prenove v program klasične gimnazije (fleksibilnost, timsko delo, projektno delo).
 • Razvijanje socialne in državljanske kompetence.
 • Razvijanje kulturne zavesti in izražanja.
 • s prenovo programa okrepili pripadnost klasični gimnaziji in povečali prepoznavnost njenega programa.

S sodobnimi oblikami in metodami dela želimo posodobiti program ter dvigniti in poglobiti  raven splošne razgledanosti. Pri dijakih želimo razvijati medkulturnost, humanitarnost, prostovoljstvo in občutljivost za družbene pojave.

Člani projektne skupine:

 • Suzana Krvavica, vodja
 • Mojca Lukšič, ravnateljica
 • Marko Kastelic
 • Nevenka Malnarič Brulc
 • Barbara Maznik
 • Natalija Petakovič

Dejavnosti:

Četrto srečanje klasičnih gimnazij

Izmenjava klasikov s klasično gimnazijo Škofja Loka

Ostali projekti šole.