Inovacijski projekt Klasik.SI

Člani projektne skupine

Suzana Krvavica, vodja, učiteljica slovenščine
Mojca Lukšič, ravnateljica
Marko Kastelic, učitelj latinščine
Nevenka Malnarič Brulc, učiteljica zgodovine
Barbara Maznik, učiteljica angleščine

O projektu

Projekt poteka v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS pod mentorstvom dr. Natalije Komljanc. Vanj so se vključile tudi nekatere druge klasične gimnazije v Sloveniji. Izvajati smo ga začeli septembra v šolskem letu 2015/16 s klasičnimi oddelki, intenzivneje s 1. letnikom.

Klasične gimnazije smo se povezale, da bi s prenovo programa okrepili pripadnost klasični gimnaziji in povečali prepoznavnost njenega programa. S sodobnimi oblikami in metodami dela želimo posodobiti program ter dvigniti in poglobiti  raven splošne razgledanosti. Pri dijakih želimo razvijati medkulturnost, humanitarnost, prostovoljstvo in občutljivost za družbene pojave.

Cilji projekta

  • Prepoznavnost programa klasične gimnazije in povečanje vpisa v program klasične gimnazije.
  • Povezovanje dijakov klasičnih gimnazij v Sloveniji in učna mobilnost dijakov v slovenskem prostoru.
  • Prilagoditev elementov prenove v program klasične gimnazije (fleksibilnost, timsko delo, projektno delo).
  • Razvijanje socialne in državljanske kompetence.
  • Razvijanje kulturne zavesti in izražanja.

Dejavnosti

Polletno poročilo
Letno poročilo