Interaktovci na konferenci v Moravskih Toplicah

V petek in soboto, 24. in 25. januarja 2020, je v Moravskih Toplicah potekala 7. konferenca Interact. Na njej je sodelovalo skoraj 140 dijakov iz osmih slovenskih in treh makedonskih  klubov Interact. Konference se je udeležilo tudi 9 dijakov IAC Gimnazije Novo mesto skupaj s somentorico Suzano Krvavica in Primožem Miheličem, mentorjem botrskega kluba Rotary Dolenjske Toplice.

IAC Gimnazije Novo mesto se je aktivno vključil v konferenco, med drugim je bila ena od moderatork naša predsednica Jasna Potočar. Program konference je bil zanimiv in bogat. Udeleženci so se že prvi dan razdelili v 10 skupin, se spoznali in posneli kratek video z naslovom Interact povezuje. V soboto so se klubi Interact predstavili, predsedniki pa so dobili priznanja. Udeleženci so poslušali tudi dve zanimivi predavanji z delavnico. Psihiater Željko Ćurić je predaval o ravnanju v konfliktnih situacijah, gospa Bojana Košnik, strokovnjakinja za bonton, pa je mladim predstavila najpomembnejša pravila lepega vedenja. Mladi so se družili tudi neformalno.

VTISI DIJAKINJ

»S konference sem prišla polna pozitivnih vtisov. Neverjetno je, kako ti lahko nekaj vrhunskih predavanj odpre nov, drugačen pogled na svet. Prav tako pomemben del konference je bilo povezovanje in spoznavanje novih ljudi. Mislim, da lahko s skupnimi močmi premikamo gore in kot interaktovci pustimo sled v življenju.« (Ekaterina Petrovič)

»Na konferenci sem navezala nekaj stikov tako s slovenskimi kot z makedonskimi vrstniki. Spoznala sem veliko novega o tuji kulturi in delu v drugih klubih IAC. Predavanja so bila izjemno zanimiva in domov sem odnesla veliko življenjskih informacij in napotkov.« (Kaja Rangus)

 

Suzana Krvavica