Izmenjava z bad radkersburgom

O projektu

Od marca 2012 poteka za dijake 2. letnika, ki imajo izbirni predmet nemščina, izmenjava z dijaki gimnazije BORG iz Bad Radkersburga. Spomladi potujejo naši dijaki v Avstrijo, jeseni gostimo avstrijske dijake v Novem mestu. Izmenjava je iz enodnevne prerasla v dvodnevno. Program obsega sprejem in pogostitev, ogled mest in znamenitosti ter obravnavo določene teme v mešanih skupinah (npr. primerjava slovenskega in avstrijskega šolskega sistema).

Cilj izmenjave

pridobivanje medkulturnih izkušenj;
poglabljanje znanja o zgodovinskih, kulturnih in naravnih znamenitostih

   Novega mesta, Bad Radkersburga in Gornje Radgone;
seznanjanje s posebnostmi šolskega sistema v Avstriji in Sloveniji ter

   primerjava obeh šolskih sistemov;
nadgradnja pridobljenega znanja nemščine v avtentičnem, nemško

   govorečem okolju;
sprostitev s športnimi aktivnostmi;
dokumentiranje izmenjave s fotografijami, intervjuji, s potopisom,

   reportažo, poročilom;
izpolnjevanje delovnih listov.

Izmenjavo vodi profesorica Eva Starič v sodelovanju z Moniko Gehrke in drugimi učitelji nemščine.

 

Poročila

Izmenjava v Bad Radkersburgu, marec 2012 l Fotogalerija
Izmenjava v Novem mestu, september 2012 l Fotogalerija
Izmenjava v Bad Radkersburgu, marec 2013 l Fotogalerija

Izmenjava v Novem mestu, september 2013 l Fotogalerija