Izobraževanje učiteljev nemščine

Izobraževanje učiteljev nemščine

26. 8. 2011 smo na šoli gostili 80 udeležencev seminarja, ki ga je za učitelje nemščine iz vse Slovenije izvedel ZRSŠ v okviru posodobitev gimnazijskega programa.

Najprej so se v atriju pred vsemi udeleženci seminarjai soočili po trije učitelji iz osnovnih šol in gimnazij in poskušali ugotoviti, kako bi dijakom olajšali prehod iz ene šole v drugo. V nadaljevanju so vsi učitelji sodelovali v treh delavnicah, v katerih so spoznali različne oblike dela z i-tablo, z novimi pesmimi na maturi in se učili, kako z obvladovanjem stresa priti do boljšega počutja.

Aktiv učiteljev nemščine in vodstvo šole so poskrbeli, da so se učitelji pri nas dobro počutili, kar so ob zaključku seminarja udeleženci tudi potrdili.