Izvedene dejavnosti

V šolskem letu 2009/10 smo vpisali enega od oddelkov gimnazije kot evropski oddelek. Gimnazijski program je nadgrajen s številnimi novostmi: pri pouku nemščine kot drugega tujega jezika sodeluje tuji učitelj, poudarek je na aktivnih metodah dela, kot so timsko poučevanje, medpredmetne povezave, projektno delo, delitev dijakov v manjše skupine, mednarodno povezovanje in izmenjave dijakov.

Evropski oddelek naj bi poleg ciljev gimnazijskega programa razvijal še evropsko in globalno dimenzijo ter medkulturno komunikacijo.

V evropski oddelek so se vpisali dijaki, ki si želijo:

  • poglobljenega učenja drugega tujega jezika,
  • projektnega učenja,
  • inovativnega pouka (timsko poučevanje učiteljev, medpredmetno povezovanje, projektne naloge),
  • bolje spoznati sebe in svoje korenine ter pridobiti znanja in veščine za gospodarsko, politično in kulturno promocijo Slovenije v Evropi in svetu,
  • mednarodnih sodelovanj in izmenjav,
  • razmišljati samostojno in kritično, a odprto in tolerantno.

 

Predmetnik v evropskem oddelku je enak predmetniku gimnazije, razlikuje se v ponudbi izbirnih predmetov.  Število ur v evropskem oddelku ne odstopa od gimnazijskega predmetnika v splošnih oddelkih, ure izbirnim predmetom so dodane od 2. letnika dalje.

Pogoji za opravljanje mature so enaki kot v gimnazijskem programu.

 

 

Narodna izmenjava v 1. letniku

V 1. letniku so dijaki izvedli narodno izmenjavo z Gimnazijo Jurija Vege iz Idrije, novembra 2009 so bili v gosteh v Idriji, maja 2010 pa so gostili Idrijce v Novem mestu.

Evropski dan v 1. letniku

 

19. 4. 2010 je bil za dijake EO drugačen šolski dan. S pomočjo Polonce Kukec, Irene Papež Poročar in mag. Tanje Strniša so se seznanili z malo šolo retorike, osnovami bontona in temeljnimi evropskimi problemi ter delovanjem evropskih institucij. Za konec je sledila še podelitev nagrad evropskega kviza, ki so ga izvedli nekaj dni prej. Več v programu, poročilu in evalvaciji.

Mednarodna izmenjava v 2. letniku

V 2. letniku so bili dijaki v okviru mednarodnega sodelovanja vključeni v Comeniusov projekt Drugačnost in tujost v Evropi – most do Romov, ki ga izvajamo skupaj s Hartmanni-Gymnasium iz Eppingena. Več informacij o sodelovanju je na strani projekta, v fotogaleriji so utrinki z izmenjave v Novem mestu in izmenjave v Eppingenu.

Dan nevladnih organizacij v 3. letniku

Evropski oddelek so 19. 4. 2012 obiskali predstavniki nevladnih organizacij Jože Gornik, Maja Sporn, Matej Verbajs, Franci Bačar in Simon Mlakar, ki so dijakom predstavili svoje delo in izpostavili nekaj prednosti in slabosti le teh v primerjavi z javnim sektorjem in gospodarstvom.

V delavnicah so se dijaki seznanili s postopkom ustanavljanja društva, na različne načine poskušali pridobiti sredstva za delovanje svoje organizacije ter se lotili organizacije dogodka za ciljno skupino, ki jim najmanj ugaja. Končne zamisli so strnili v privlačne plakate. Novinarka Tina Cigler jih je seznanila z vsemi novinarskimi triki pri pisanju poročil. Več v poročilu in fotogaleriji.

Prevajalska delavnica v 4. letniku

Predmet Slovenska književnost s prevodi je bil izveden v treh projektnih sklopih. Zadnji sklop je bil namenjen prevajalski delavnici, ki je potekala 20. 12. 2012. Delavnico je izvajal Tomaž Metelko, ki že nekaj let opravlja delo poklicnega prevajalca v Svetu Evropske unije v Bruslju.

Prevajalec je najprej predstavil sebe in svoje prevajalske dosežke, potem pa spregovoril na splošno o prevajanju in njegovih zvrsteh. Natančneje je predstavil poklic prevajalca in sam študij. Dijaki so spoznali značilnosti in pasti pri prevajanju, delo na prevajalskem oddelku Sveta EU, različne tehnike in strategije prevajanja, posebnosti  prevajanja leposlovja in lektoriranja. Na koncu je Tomaž Metelko predstavil izčrpni seznam internetnih in drugih pripomočkov za prevajanje. Dijaki so potem v dvojicah naredili nekaj prevajalskih poskusov. Več v poročilu.