Izvedene dejavnosti 2010/11

Drugačnost in tujost v Evropi – most do Romov

  • Seznanitev s tujimi, drugačnimi življenjskimi okoliščinami, razumevanje raznolikosti družbe ter razvijanje tolerance,
  • spoznavanje življenjskih razmer Romov in izvedba kreativnih delavnic z romskimi otroki in mladostniki v Novem mestu,
  • seznanitev s tragično usodo številnih Romov pred in v času nacizma v Dokumentacijskem centru v Heidelbergu,
  • spoznavanje glasbene in pripovedniške tradicije romske kulture,
  • sooblikovanje lastne identitete in spoznanje pomena izobraževanja za uspešno integracijo v družbo,
  • razvijanje sposobnosti empatije in odgovornosti za druge,
  • razvijanje jezikovnih zmožnosti.

Dokumentacija

Objave v medijih

1 Okvirni program dela Siol Slovenija
2 Program prve izmenjave, sept.2010
lokalno.si
3 Poročilo o izmenjavi v Novem mestu
dolenjskilist.si
4 Evalvacija dijakov Dnevnik
5 Evalvacija ustanov dolenjski list.si
6 Poročilo o okrogli mizi Siol.net
7 Voščilnice iz risbic romskih otrok Dolenjski list
8 Stenski časopis Dolenjski list
9 Foto razstava “Utrinki iz Brezja in Žabjeka”
Rhein-Neckar-Zeitung
10 Poročilo z delavnice Most do Romov Kraichgau-Stimme
11 O učni pomoči in projektu (članek za Rast)
Dolenjski list
12 Večjezični slovar

13 Comenius teden 2011  
14 Comenius teden 2011 pri nas  
15 Program izmenjave v Eppingenu, maj 2011
 
16 Poročilo o izmenjavi v Eppingenu
17 Evalvacija dejavnosti v Eppingenu
 
   

Izmenjava v Novem mestu
Izmenjava v Eppingenu

 

Dejavnosti na izmenjavi v Novem mestu, 25. 9.–4. 10. 2010

Od 25. 9 do 4. 10. 2010 je potekala v Novem mestu prva izmenjava z dijaki Hartmanni-Gymnasium iz Eppingena. Izvajali smo različne delavnice za romske otroke in mladostnike skupaj z  Društvom za razvijanje prostovoljnega dela, Vrtcem Pikapolonica v Brezju, OŠ Bršljin in RIC-em. Najprej smo imeli sprejem in kulturni program na šoli, potem so gostje skupaj z nami odkrivali Novo mesto. Popeljali smo jih tudi v Ljubljano in na morje, bili na sprejemu pri županu in izvedli zaključno prireditev s starši. Več informacij je v poročilu.

Dejavnosti med izmenjavama, oktober 2010–maj 2011

11. 11. 2010 pa smo z okroglo mizo v KCJT z vsemi sodelujočimi ustanovami in predstavniki MO Novo mesto ter CSD zaključili prvi del projekta in se dogovorili za sodelovanje v naslednjem šolskem letu. Hkrati smo pripravili razstavo fotografij iz Brezja in Žabjeka, stenski časopis in voščilnice iz risbic romskih otrok. Poročilo o okrogli mizi prinaša podrobnejše informacije. Ob ponedeljkih profesorica in štiri dijakine z mentorico nudijo učno pomoč romskim otrokom v Dnevnem centru Brezje. Svoje vtise so dijakinje strnile v članku za revijo Rast.

Januarja 2011 je bila fotografska razstava na ogled v LokalPatriotu. 11. 1. 2011 je potekala otvoritev razstave s kulturnim programom, predstavitvijo celotnega projekta in razgovorom z nekaterimi od avtorjev fotografij in njihovimi mentorji.

16. 2. 2011 je razstava zaključila svoje “potovanje” na RIC-u, kateremu smo podarili 12 fotografij. Razstavo so pospremili s kulturnim programom in razgovorm z avtorji fotografij.

3. 3. 2011 smo DRPD na njihovi novinarski konferenci podarili zbrane pripomočke in denar od prodaje voščilnic za zagon Dnevnega centra v Šmihelu. 10. 3. 2011 sta se mentorici projekta udeležili Dneva odprtih vrat v Žabjaku in Brezju, kjer so predstavniki občine in krajanov spregovorili o perečih problemih obeh romskih naselij.

14. in 15. 3. 2011 smo izvedli osemurno delavnico Most do Romov za tiste dijake, ki bodo pri projektu sodelovali drugo leto. 26. 3. 2011 pa sta profesorici, ki vodita projekt, sodelovali na Dnevu za spremembe, ki ga je v vrtcu Pikapolonica organiziralo DRPD.

7. 4. 2011 smo se na RIC-u udeležili kulturne prireditve ob svetovnem dnevu Romov. Od 2.–9. 5. 2011 je na pobudo CMEPIUS-a potekal Comenius teden 2011. Obeležili smo ga s postavitvijo Comeniusovega kotička v šolskem atriju in s saditvijo treh dreves ob vrtcu Pikapolonica v Brezju kot obeležitev svetovnega dneva biotske raznovrstnosti.

Dejavnosti v Eppingenu, 12.–21. 5. 2011

Od 12. do 21. 5. 2011 so potekale dejavnosti v okviru druge  izmenjave v Eppingenu. Tam smo si najprej predstavili dejavnostih med obema izmenjavama in imeli razgovor z bivšim dijakom Sintom ter predstavnico deželnega parlamenta. Dva dneva smo bili v Dokumentacijskem centru v Heidelbergu, kjer smo se z grozo soočili z usodo Romov v nacistični Nemčiji. Med tednom smo nekaj ur prisostvovali pouku, imeli tudi glasbeno delavnico z romsko glasbo in zadnji večer na prireditvi Kulturcafé predstavili projekt s kulturnim programom dijakom, učiteljem, staršem in medijem. Naši gostitelji so nam razkazali še Karlsruhe, Heidelberg, prometni muzej v Sinsheimu in z nami uživali v plezalnem parku in na vožnji z ladjo po Neckarju. Več informacij o izmenjavi je v  poročilu.