Izvedene dejavnosti

Drugačnost in tujost v Evropi – most do Romov

V okviru Comeniusovega projekta je od 2010 do 2012 potekalo šolsko bilateralno partnerstvo s Hartmanni-Gymnasium Eppingen iz Nemčije. Pri projektu smo obravnavali  družbeno izločenost ljudi drugačnega socialnega in kulturnega porekla, ki ovira integracijo z večinskim prebivalstvom. S številnimi dejavnostmi smo poskušali graditi “most” do Romov in Sintov.

2011/12

2010/11